Regionkommittén uppmanar Barroso: Lägg fram ambitiöst förslag långtidsbudget

Mercedes Bresso
Credit © European Union, 2011

En väsentlig del av budgeten bör anslås till sammanhållningspolitiken, menar Regionkommittén, och rollerna för den lokala och regionala nivån vid tillämpandet av EU2020-strategin måste tydligt definieras.

Läs Regionkommitténs pressmeddelande här

/MJ

 

 

28 Jun 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information