9,5 miljonner till Umeå Universitet

Forskningsprogrammet SECTOR (Production of Solid Sustainable Energy Carriers from biomass by means of TORrefaction) har beviljas 69 miljoner kronor av EU, där 9,5 miljoner tilldelas institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet.

Forskargruppens del i det stora europeiska projektet är att utveckla tekniken för så kallad torrefiering . Detta är en mycket spännande omvandlingsprocess för att förädla biomassa. Resultatet i slutändan blir "grönt kol" som även kan kompakteras utan att förädlingskostnaderna blir betungande, samtidigt som logistik- och hanteringskostnader minskar.

Universiteten kommer att bistå med kunskap och redskap för huvudsakligt teknik för torrefiering och kompaktering. Industripartners, kommer att fokusera på logistik och applikationer för slutanvändare. Övriga deltagande organisationer bidrar med kompetens vad gäller analys och testmetoder samt standardisering. 

SEKTORN är ett stort europeiskt projekt med ett starkt samarbete mellan 21 partners från näringsliv och universitet. Projektet har en löptid på 42 månader och startar i januari 2012 och finansieras av EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling.

Läs mer på Umeå Universitets hemsida

/Martha Bahta

Forskningsprogrammet SECTOR (Production of Solid Sustainable Energy Carriers from biomass by means of TORrefaction) har beviljas 69 miljoner kronor av EU, där 9,5 miljoner tilldelas institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet.
Forskargruppens del i det stora europeiska projektet är att utveckla tekniken för så kallad torrefiering . Detta är en mycket spännande omvandlingsprocess för att förädla biomassa. Resultatet i slutändan blir "grönt kol" som även kan kompakteras utan att förädlingskostnaderna blir betungande, samtidigt som logistik- och hanteringskostnader minskar.
Universitetens roll kommer att var stötta med kunskap och redskap för huvudsakligt teknik för torrefiering och kompaktering. Industripartners, kommer att fokusera på logistik och applikationer för slutanvändare. Övriga deltagande organisationer bidrar med kompetens vad gäller analys och testmetoder samt standardisering. 
SEKTORN är ett stort europeiskt projekt med ett starkt samarbete mellan 21 partners från näringsliv och vetenskap. Projektet har en löptid på 42 månader och startar i januari 2012 och finansieras av EU i det sjunde ramprogrammet.
Läs mer på Umeå Universitets hemsida: http://www.teknat.umu.se/om-fakulteten/forpressen/nyhetsvisning/stort-anslag-till-umea-universitet-for-utveckling-av-gront-kol-av-biomassa.cid180529
SECTOR (Production of Solid Sustainable Energy Carriers from biomass by means of TORrefaction) har beviljas 69 miljoner kronor av EU, där 9,5 miljoner tilldelas institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet.
Forskargruppens del i det stora europeiska projektet är att utveckla tekniken för så kallad torrefiering . Detta är en mycket spännande omvandlingsprocess för att förädla biomassa. Resultatet i slutändan blir "grönt kol" som även kan kompakteras utan att förädlingskostnaderna blir betungande, samtidigt som logistik- och hanteringskostnader minskar.
Universitetens roll kommer att var stötta med kunskap och redskap för huvudsakligt teknik för torrefiering och kompaktering. Industripartners, kommer att fokusera på logistik och applikationer för slutanvändare. Övriga deltagande organisationer bidrar med kompetens vad gäller analys och testmetoder samt standardisering. 
SEKTORN är ett stort europeiskt projekt med ett starkt samarbete mellan 21 partners från näringsliv och vetenskap. Projektet har en löptid på 42 månader och startar i januari 2012 och finansieras av EU i det sjunde ramprogrammet.
Läs mer på Umeå Universitets hemsida: http://www.teknat.umu.se/om-fakulteten/forpressen/nyhetsvisning/stort-anslag-till-umea-universitet-for-utveckling-av-gront-kol-av-biomassa.cid18

 

31 Jan 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information