EU-förslag till enklare regler för kliniska prövningar

EU-kommissionen presenterade den 17 juli 2012 ett förslag till enklare regler för kliniska prövningar för att stimulera klinisk forskning i Europa. Lagförslaget ska nu behandlas i Europaparlamentet och Ministerrådet och förväntas träda i kraft 2016.

Kommissionens förslag är en förordning som ska ersätta nuvarande EU-direktiv 2001/20/EG. Därigenom garanteras att hela EU har samma regler för kliniska prövningar. Tanken är bland annat att göra det lättare att genomföra multinationella kliniska prövningar i Europa.

Exempel på konkreta förslag:

  • Ett tillståndsförfarande för kliniska prövningar som innebär att alla berörda medlemsstater snabbt och grundligt kan bedöma ansökan och att det görs en enda bedömning
  • Enklare rapportering så att forskarna inte behöver lämna snarlik information om den kliniska prövningen till flera organ och medlemsstater
  • Ökad öppenhet om huruvida rekryteringen till en klinisk prövning fortfarande pågår och om resultaten av den kliniska prövningen
  • Möjlighet för Kommissionen att göra kontroller både i och utanför EU för att förvissa sig om att länderna övervakar att reglerna följs.

 

Läs mer:

 

/MB

29 Aug 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information