EU-kommissionen lanserar innovationspartnerskap

Nära tre fjärdedelar av Europas befolkning bor i städer och konsumerar 70 % av EU:s förbrukade energi. Det är mot bakgrund av urbaniseringen EU-kommissionen lanserat ett innovationspartnerskap med syfte att ta fram nya smarta teknologier som kan lösa många av de problem som uppstår när städer växer sig större.

Upplägget går ut på att sammanföra resurser från forskning inom energi-, transport- och IKT och koncentrera dessa medel på ett fåtal demonstrationsprojekt som implementeras i partnerskap med städer.

Initiativet lanserades redan 2011 då med en budget på 81 miljoner euro och för 2013 har EU-kommissonen öronmärkt 365 miljoner euro för demonstrationsprojekten som till skillnad från 2011 måste innehålla alla tre sektorer vilket detta bidrar till att etablera strategiska partnerskap mellan branscher och städer och skapar synergieffekter.      

Läs mer om innovationspartnerskapet här

/Gabriel Henderson

22 Aug 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information