EU-pengar till UU om gruvforskning

Forskningsprojektet går under rubriken "Hållbar utveckling för gruvarbetares välbefinnande, hälsa och arbetsförmåga i Barentsregionen". I projektet medverkar även forskare från Norge, Finland och Ryssland inom samarbetsorganisationen Kolarctic EU Neighbourhood Partnership Instrument  (ENPI), Cross Border Cooperation(CBC).

Projektet ska undersöka hur gruvindustrin påverkar de samhällen där verksamheten etableras, till exempel ifråga om sysselsättning och tillgång på bostäder. Vidare studeras de unika arbetsmiljöförhållanden som kännetecknar gruvverksamhet i norr, det vill säga arbete i kallt klimat, påverkan av hand-, arm- och helkroppsvibrationer, luftburet damm, dieselavgaser samt ergonomisk och fysisk belastning. Särskilt uppmärksamhet ägnas åt den ökande andelen kvinnor i gruvverksamheten.

Läs mer här

03 Okt 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information