EU-stöd till uppsagda vid Astra Zeneca i Umeå

Kommissionen vill att Sverige ska få 4,3 miljoner euro från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ("globaliseringsfonden") som ska användas till att hjälpa de 700 anställda som sagts upp av Astra Zeneca i Lund, Umeå, Mölndal och Södertälje att hitta nya jobb.

I ett uttalande menade den ansvarige EU-kommissionären László Andor att läkemedelsindustrin genomgår stora förändringar för att bevara sin konkurrenskraft i en kärv omvärld, och strävar därför allt mer efter samverkansfördelar för att hålla nere de ökande FoU-kostnaderna. Andor menar att det ekonomiska stödet från EU kan bidra till att ge arbetstagarnas nya jobb enklare och snabbare.

Enligt EU-kommissionen ansökte  Sverige om stöd från globaliseringsfonden för 987 uppsägningar från Astra Zeneca efter nedläggningen av FoU-anläggningarna i Lund och Umeå och neddragningarna av verksamheten i Mölndal och Södertälje. Av dessa är det tänkt att de 700 uppsagda arbetstagare som har det svårast att hitta nya jobb ska få stöd från fonden. Stödet ska användas till yrkesvägledning, jobbsökning, fortbildning, omskolning och starta eget-bidrag.

Kommissionens förslag går nu vidare till Europaparlamentet och ministerrådet som ska ta ställning till det.

Läs mer om globaliseringsfonden här.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här.

/MB

18 Jul 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information