Fiskekvoterna i Östersjön nått en historiskt hållbar linje

I Luxemburg den 22-23 oktober samlades EU:s fiske- och jordbruksministrar på rådsmöte om fiskekvoterna i Östersjön som äntligen nått en hållbar linje. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson representerade Sverige i rådsmötet som nådde en historisk överenskommelse om de nya fiskekvoterna för 2013. 

Ny hållbar linje för bevaring av fiskarter

Under fiskrådsmötet i Luxemburg nåddes en överenskommelse om fiskekvoterna för torsk och lax i Östersjön för nästkommande år. Medlemsländerna kom överens om en mer hållbar linje än den som kommissionen först föreslagit.  Den nya fiskekvoten för torsk kommer att innebära att den sänks med 9 procent i östra Östersjön och med 5,9 procent i västra Östersjön i jämförelse med 2012.  

- Vi har enats om en kompromiss som är balanserad och i det stora hela följer kommissionens förslag. Att EU:s medlemsländer dessutom enats om att ytterligare sänka kvoten för torsk i Östersjön, det kan man inte kalla annat än historiskt, sade en nöjd Eskil Erlandsson efter mötet i Regeringens pressmeddelande.

I enlighet med de nya kvoterna kommer EU att redan nästa år kunna uppnå det främsta hållbara uttaget för bevaring av tre olika fiskarter i Östersjön. Även kommissionens förslag att sänka laxkvoten med 11 procent röstades genom. För de resterande arterna kommer fiskenivåerna att nås under 2015.

Förslag till utjämning av direktstöd

Övriga jordbruksfrågor på agendan var EU-kommissionens förslag om utjämning av direktstödet inom jordbrukspolitiken. Flertalet av medlemsländerna och Sverige var positiva till en sådan utjämning. Emellertid poängterar Eskil Erlandsson att den sociala tillvägagångssättet är minst lika viktig för hur man ska kunna genomföra en utjämning av direktstödet.    

europa eu fisheries pse kopiera

Läs mer om regeringens uttalande

 

/Eleanor Cooper

24 Okt 2012 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information