Plattformen för smart specialisering

120404-smart-specialiseringUnder sommaren 2011 lanserade Generaldirektoratet för forskning en plattform för smart specialisering, vilket ingår i flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen som är en av Europa 2020-strategin. Plattformen för smart specialisering, även kallad S3P, syftar till att främja EU:s regioner och medlemsländer att göra det mesta av sina individuella tillgångar och förbättra sina resultat.  Plattformen är inte fullt utvecklad ännu, den förväntas dock vara i full gång i mitten av 2012, men för närvarande är 38 europeiska regioner anslutna till plattformen för smart specialisering och Västerbotten är en av dessa.

Bakgrunden till denna plattform är att EU halkar efter andra världsledande länder och tillväxtekonomier inom forskning och innovation. I tillägg når inte EU i nuläget ett av Europa 2020-strategins mål, att investera tre procent av sin bruttonationalprodukt inom forskning och innovation.

Huvudsyftet för plattformen för smart specialisering är att samla kunskap, erfarenheter och expertis kring smart specialisering och att utveckla verktyg, erbjuda utbildningspaket samt att arrangera årliga konferenser för beslutsfattare.

En sammanfattande rapport om smart specialisering finns att läsa här

/Hanna Högberg och Joel Larsson

11 Apr 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information