Svensk utsedd till huvudförhandlare för Horizon 2020

120309-Kent-JohanssonKent Johansson (C), som efterträdde Lena Ek i Europaparlamentet, blev i januari utsedd till den liberala partigruppen ALDE:s huvudförhandlare i Europaparlamentet för Horizon 2020, som är EU:s kommande forsknings- och innovationsprogram.

Horizon 2020 presenterades den 30 november 2011 av EU-kommissionen som ett förslag till ett kommande ramprogram för forskning och innovation för perioden 2014-2020 med en budget på ungefär 700 miljarder kronor. Förslaget kommer att förhandlas av de politiska grupperna i Europaparlamentet under 2012 och förslaget väntas bli godkänt i slutet av 2013.

Utöver sitt uppdrag som ALDE:s huvudförhandlare av Horizon 2020 är Kent Johansson ordinarie ledamot i Industri-, forsknings och energiutskottet samt ersättare i Jordbruksutskottet och Jämställdhetsutskottet.  Innan han tillträdde som Europaparlamentariker har han bland annat varit regionråd i Västra Götaland och ledamot i Regionkommittén.

Centerpartiets pressmeddelande finns att läsa här

 /Joel Larsson och Hanna Högberg

09 Mar 2012 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information