TEN-T dagarna

Registreringen är nu öppen för TEN-T dagarna den 28 - 29 november i Bryssel  som kommer att diskutera den framtida utvecklingen av TEN-T och presentera prioriteringarna för 2012 års ansökningsomgångar till TEN-T.

Dagarna arrangeras av EU-kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet (DG MOVE) och TEN-T:s genomförandeorgan. Konferenserna avslutas med en utställning som visar på innovativa transportlösningar inom ramen för TEN-T.

Under dag 1 den 28 november EU-kommissionens vice-ordförande Siim Kallas, ministrar, medlemmar av Europaparlamentet och andra nyckelaktörer för att diskutera den framtida utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet, med särskild inriktning på innovation och på verktyg för genomförande såsom korridorer.

Dag 2 kommer att ägnas åt att presentera prioriteringar och finansieringsmöjligheter för 2012 års ansökningsomgång för TEN-T programmet samt ge praktisk information och tips för framtagande av ett framgångsrikt projektförslag.

Anmäl dig senast den 16 november 2012!

Läs mer och anmäl dig här

Kontakta Mona Mansour om du har frågor eller vill veta mer
Telefon:+32 (0)2 282 18 28        
Mobil:+32 (0)475 77 39 63            

01 Nov 2012 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information