Botniska korridoren i Almedalen

Vi är i en avgörande tid för hur infrastrukturen kommer att se ut i framtiden. Hur spelar vi korten rätt för att få ut så mycket tillväxt som möjligt av Sveriges tillgångar, i form av råvaror och hjärnvaror, i Europa och Sverige? Är det en kostnad eller en investering att satsa på järnvägen?

Vi skickar människor, guld, fisk, trä och järn på en järnväg som byggdes för 100 år sedan. Politiken står inför ett beslut som är avgörande för hur infrastrukturen i Sverige och Europa kommer att se ut i framtiden. Hur ser näringslivets behov av transporter ut idag och i framtiden? Hur anpassar vi oss till trasiga vägar, överbelastade och sköra järnvägar, ökade drivmedelspriser och svaveldirektiv? Hur påverkas Sveriges prioriteringar av den nyckelinfrastruktur som EU vill inrätta genom TEN-T och Core Network? Den infrastruktur som Europa vill investera i Sverige är Botniska korridoren och Nordiska triangeln. Vilken nytta har de korridorerna för Sverige och hur prioriteras de i förslag till ny nationell plan?

Botniska korridoren i nära samarbete Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan samt Näringslivets Transportråd arrangerar ett seminarium i Almedalen under rubriken "På gamla spår mot framtiden - hur löser vi järnvägstransporterna?"

Tid och plats: den 2 juli 2013 kl 14.30-17.00,  Hotell Visby Börs, Novgorodgränd 1, Visby

Programmet

14.30-14.50 - Afternoon Tea

14.50-15.00 - Välkommen

Sven-Åke Thoresen Region Gävleborg & Erik Bergqvist, Region Västerbotten

15.00-15.15 - Inledning

Leif Zettterberg, Moderator 

Edward Riedel, Trafikutskottet (M), Riksdagsledamot

Lars Johansson, Trafikutskottet (S), Riksdagsledamot

15.15-15.35 - Vad krävs för att tåget ska bli ett tryggt alternativbåde när jag reser i tjänsten och privat?

Christel Wiman, VD, Tågoperatörerna

Crister Fritzon. VD, SJ

Edward Riedel, Trafikutskottet (M), Riksdagsledamot

Lars Johansson, Trafikutskottet (S), Riksdagsledamot

15.35-16.05 - Räcker förslagen i den nationella planen för att bemöta näringslivets behov av järnvägstransporter?

Per Bondemark, ordförande i Näringslivets Transportråd

Christina Lugnet, Gruvsamordnare

Magnus Svensson, SCA Transforest/skogsindustrin

Edward Riedel, Trafikutskottet (M), Riksdagsledamot

Lars Johansson, Trafikutskottet (S), Riksdagsledamot

16.05-16.30 - Är det en kostnad eller en investering att satsa på järnvägen?

Torbjörn Sunesson, chef för verksamhetsområde Samhälle, Trafikverket

Gerhard Troché, nationell expert, Europeiska kommissionen, DG MOVE

Per Bondemark, ordförande i Näringslivets Transportråd

Edward Riedel, Trafikutskottet (M), Riksdagsledamot

Lars Johansson, Trafikutskottet (S), Riksdagsledamot

16.30-17.00 - Sammanfattning och slutdiskussioner 

För mer information kontakta Mona Mansour, North Sweden.

In English

 

02 Jun 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information