Intresse för miljöåtgärder som ger ekonomiska fördelar

Den 8 april besökte ett antal företrädare för 17 olika företag, branschorganisationer tankesmedjor och myndigheter tre företag i Danmark som arbetar med energieffektivisering.

Företagen som besöktes var pumptillverkaren Gundfors, livsmedelsföretaget Danish Crown samt Saint-Gobain-Isover som tillverkar innovativa och hållbara isolerings lösningar.

Studiebesöket anordnas för att stödja kampanjen "Det gäller din värld" av Dansk industri och fokuserar på åtgärder för miljön som ger ekonomiska fördelar.

Den verkliga klimatutmaningen är att snabbt använda de lösningar som vi redan känner till, säger Connie Hedegaard, kommissionär med ansvar för klimatfrågor, som deltar i besöket.

Det är alltså mycket viktigt att sprida god praxis och undvika dubbelarbete.

Grundfors har genom sitt arbete med energieffektivisering minskat sina utsläpp med 11 % samtidigt som produktionen ökat med 20 %. Företaget beräknar att de sparat 2,5 miljoner Euro genom dessa åtgärder.

Kampanjen "Det gäller din värld" startades i oktober 2012 och har fler än 150 kampanjpartner. Kampanjen syftar till att sprida befintliga, kostnadseffektiva lösningar för att nå EU:s mål att sänka utsläppen av växthusgaser med 80-95 % fram till 2050.

Läs pressmeddelandet

Läs mer om Det gäller din värld

/ Eric Lundvall

16 Apr 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information