Julhälsning 2013

Efter en händelserik och intensiv höst så tar vi på North Sweden och stänger kontoret för 2013. När vi kommer tillbaka i januari 2014 så har EU:s nästa programperiod kommit igång och Grekland tagit över ordförandeskapet i EU efter Litauen. Vi på North Sweden tar med oss flera positiva minnen från året som gått, däribland lyckade arrangemang och intressanta möten. 

North Sweden tar julledigt för att samla krafterna och stänger kontoret mellan den 21 december - 6 januari. Den 7 januari är vi åter i Bryssel.

Vi på North Sweden önskar alla en God Jul och Gott Nytt År!

19 Dec 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information