Norrbottning atervald till europeiskt uppdrag

Svenska regioner är välrepresenterade i organisationen Assembly of European Regions (AER) nya presidium.  Monica Carlsson, Norrbottens Läns Landsting, och Magnus Bertsson, Västra Götaland, utsågs båda till vice ordförande av totalt fem. Hande Özsan Bozatli, valdes som den första turkiska ordföranden i en Europeisk politik organisation, som representerar regioner. Till ordförandeposten kandiderade även svenska Håkan Sandgren.

Organisationen AER samlar 250 regioner i 35 länder, bland medlemmarna ingår Västerbotten och Norrbotten. Regionerna företräds av politiska representanter från medlemsregionerna. Monica Carlsson, Norrbottens läns landning, fick fortsatt företroende för sin post som vice-ordförande med ansvar för Jämnlika möjligheter. Magnus Berntsson, västra Götaland, utsågs till vice ordförande med ansvar för ekonomi. Det innebär att två av organisationens vice ordföranden representerar svenska regioner.

Håkan Sandgren, Landstinget i Jönköping kandiderade till ordförandeposten. Han har tidigare varit ordförande i den största kommittén med ansvar för regional och ekonomisk utveckling.

AER är till skillnad från Regionkommittén (COR) inte en del av EU:s beslutsfattande. Medan COR har en konsultativ roll i EU:s beslutsystem på många policyområden arbetar AER istället med att företräda regionernas intresse utanför det officiella beslutsförfarandet. De organiserar även regioner i länder som inte är medlemmar i EU men som ligger i dess närhet.

Läs mer om AER:s nya ledning http://www.aer.eu/en/media-corner/press-releases/2013/201305182.html

/ Niklas Johansson

11 Jun 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information