Ny utlysning för internationell samverkan

Programmet syftar till att öka samarbetet kring forsknings och utveckling av miljöinnovationer med fokus på samverkan mellan akademi, institut och företag i nya tillväxtländer.

Vinnova har satt upp en rad mål för programmet:

Stärka svenska aktörers nätverk för internationellt forsknings-, utvecklings- och innovationssamarbete inom miljöområdet som i förlängningen främjar export av svensk miljöteknik.

  • Främja innovationssamarbeten som bidrar till att öka svenska aktörers tillgång till kunskap och föra dem närmare framtida kunder, behov och marknader.
  • Främja etablering av långsiktigt hållbara kontakter mellan svenska och internationella företag genom att stödja utveckling och fördjupning av både nya och etablerade nätverk.
  • Underlätta tidig konceptverifiering och tillgängliggöra stöd till demonstrationsprojekt i syfte att främja industrialisering av ny kunskap.
  • Stimulera framväxt av former för att öka försäljning av tjänster baserade på kompetens och teknik som utvecklats av offentliga aktörer i Sverige.
  • Bidra till positiva miljöeffekter och en hållbar utveckling.


Utlysningen bygger på en flerstegsprocess med projektform A och B. Projektform A är samarbetsuppbyggnad och förstudier, projektform B är genomförande av internationella forsknings- och utvecklingsprojekt.

Den första perioden som öppnades i juni 2012 innefattade endast projektform A, den nya utlysningen omfattar projektform B.

Läs mer om utlysningen

Tidigare beviljade projekt

/ Eric Lundvall

05 Mar 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information