Pressmeddelande från regeringen

Pressmeddelande
7 februari 2013
Näringsdepartementet

Regeringen uppdrar åt Trafikanalys att redovisa ett kunskapsunderlag om arbetspendlingens förutsättningar i Norrbottens och Västerbottens län.

- För att underlätta människors resande till och från arbetet är det viktigt att få ett bra underlag. Vi har tidigare sett över situationen för våra storstadsregioner. Och nu vill vi ytterligare fördjupa vår kunskap över hur människors resande ser ut i Norrland, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Det händer mycket inom olika sektorer i de norra delarna av Sverige särskilt inom stora näringar som gruvindustrin som är av stor betydelse för Sveriges framtida samlade tillväxt. Resor och transporter är nödvändiga för att samhället ska fungera. Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.

Trafikanalys ska senast den 13 juni 2013 redovisa uppdraget till Näringsdepartementet.

Kontakt:
Mychèle Östman
Pressekreterare hos Catharina Elmsäter-Svärd
08-405 51 50
070-771 16 34

Läs pressmeddelandet här

/Mona Mansour

07 Feb 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information