Sista utlysningen till "Intelligent Energy for Europe 2"

Sista utlysningen till programmet "Intelligent Energy for Europe 2"/ IEE2 med sista ansökningsdag den 8 maj. Informationsdagar kommer att hållas i Bryssel, Stockholm, Alvesta och Luleå i januari och februari. 

Vad är Intelligent Energy for Europe 2? 
IEE2 programmen har i syfte att effektivisera energianvändningen i Europa och bidra till att den blir säker och hållbar, med en konkurrenskraftig prissättning på marknaden. 

IEE2:s informationsdagar:
- 23 januari Bryssel 
- 1 februari Stockholm 
- 4 februari Alvesta
- 12 februari Luleå

För anmälan till informationsdagarna i Bryssel
För anmälan till informationsdagarna i Stockholm, Alvesta och Luleå

Fram till den 8 mars kan man även ansöka om planeringsbidrag inför IEE2-ansökan på Energimyndigheten. För mer information kontakta Lisa Lundmark, IEE2 på Energimyndigheten, tfn 016-544 21 52.

För att veta mer besök IEE:s hemsida
För att läsa SKL:s artikel klicka här

 

/Eleanor Cooper  

 

IEE2 informationsdagar:
- 23 januari Bryssel 
- 1 februari Stockholm
- 4 februari Alvesta
- 12 februari Luleå 

 

 

17 Jan 2013 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information