Stader samarbetar for miljo och klimat

Europa står inför utmaningar med växande befolkning och högre krav på infrastruktur. EU vill bistå städerna i arbetet med att hantera dessa problem och har utvecklat ett nätbaserat verktyg som ska underlätta för städerna att jämföra sina situationer med andra städer och hitta städer som delar utmaningarna. Detta verktyg stod i fokus när Council of European Municipalities and Regions (CEMR) höll ett seminarium och informerade om verktyget.

Digitala verktyget ska hjälpa städer i det hållbara arbetet
Verktyget med namnet Reference framework for European sustainable citys (RFEC) beskrivs under seminariet som facebook för städer, ett forum där städerna som deltar bygger upp en profil om sin stad utifrån det hållbara arbetet. Verktyget är designat för att hjälpa städer förbättra arbetet med en integrerad hållbar stadsutveckling och låter städerna hitta andra städer som delar samma utmaningar eller har hanterat utmaningen på ett framgångsrikt sätt.

Umeå deltog i arbetet med att ta fram verktyget
Verktyget är redo att lanseras i en större skala efter att ha testats av 60 städer. Umeå är en av de städer som har ingått i testgruppen varit med och tagit fram verktyget. Daniel Levin från Umeå kommun deltog i panelen för att berätta om Umeås erfarenheter av att arbeta med verktyget.
-För Umeå är verktyget inte bara ett sätt att jämföra sig mot andra städer, det är även användbart för att hitta städer med som delar Umeås utmaningar.

Verktyget är kostadsfritt att använda och är öppet för registrering på dess webplats

/ Niklas Johansson

11 Jun 2013 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information