Sverige mest innovativa landet i EU

Sverige placerar sig i topp i EU:s årliga undersökning av innovationsstyrkan, Innovation union scoreboard. Det är en jämförande bedömning av medlemsstaterna styrkor och svagheter i forsknings-och innovationssystem.

Undersöknigen visar att det finns stora innovationsgap mellan Europas länder. I rankingen som baseras på data från Eurostat placeras Sverige i topp med en innovativ prestanda på 20 % över EU:s genomsnitt. I gruppen innovationsledare finns även Tyskland som ligger två på listan och följs av Danmark och Finland. I listans andra del finns Polen, Litauen, Rumänien och Bulgarien, som tvärt emot Sverige, ligger 20 % under EU:s genomsnitt.

Rankingen är stabil över tid med få förändringar i listan. Sverige har även tidigare visat goda resultat i mätningen. EU:s samlade innovationsstyrka visar en positiv trend och har stigit med 1.6% sedan 2008. Denna ökning är dock inte Sveriges förtjänst som bara har 0.6% tillväxt, vilket är bland de lägsta i EU. I toppen placerar sig istället Estland med en innovationsstyrka som stigit med 7 % sedan 2008.

Undersökningen Innovation union scoreboard baseras på 24 indikatorer ordnade i tre kategorier; faktorer som möjliggör innovationer så som tillgång till arbetskraft och forskningsinstitutionernas attraktionskraft; faktisk aktivitet, så som små och medelstora företags investeringar i forskning och utveckling samt resultat som antalet anställda inom forskning och innovation och hur många innovationer som når marknaden. Undersökningen omfattar förutom EU även innovationsstarka länder såsom Japan, USA och Sydkorea, vilka alla presterar bättre än samtliga länder i EU. 

Läs mer om Innovation union scoreboard i kommissionens rapport

/ Eric Lundvall & Niklas Johansson

02 Apr 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information