Anmälan Umeå green Capital 2016

I samband med att Umeå valts ut bland städer i hela Europa att gå vidare till nästa steg i ”European Green Capital 2016 Award”, en titel som tilldelas av EU-kommissionen, anordnas ett seminarium den 4 juni 2014 i Bryssel för att uppmärksamma titeln Europas miljöhuvudstad och Umeås deltagande. 

På seminariet den fjärde juni som hålls på Sveriges ständiga representation till EU i Bryssel och medarrangeras av North Sweden, kommer representanter från Umeå att dela med sig av sin syn på hållbar stadsutveckling. Med konkreta exempel kommer Umeå att illustrera hur det är möjligt att förbättra livet för stadsbor i Europa. Synen på hållbar stadsutveckling hänger ihop med Umeås gröna vision – hur staden kan fungera som en förebild för andra städer och därför är redo att utnämnas till Europas miljöhuvudstad 2016.

Seminariets upplägg
Seminariet kommer att inledas av Sveriges ambassadör till EU, Anders Ahnlid. 

Marie-Hélène Vareille, policy-rådgivare på EU-kommissionen och ansvarig för European Green Capital Award kommer att tala om titeln och dess effekter och resultat.

Albert Edman, chef för stadsutvecklings- och hållbarhetsfrågor Umeå kommun, kommer att avsluta seminariet med att presentera Umeås gröna och hållbara vision.

Efter seminariet hålls ett mingel med möjlighet till nätverkande och diskussion om hur vi gemensamt kan skapa ett mer hållbart Europa tillsammans!

Datum och tid: 4 juni, 17.30-18.00 , mingel och nätverkande, 18.00-19.00
Plats: Sveriges ständiga representation till EU, Square de Meeûs 30, Bryssel

Praktisk information

Inbjudan och program (pdf, engelska)

Anmälan görs via detta webbformulär

För mer information, kontakta:
Martha Bahta, North Sweden
Communicator and Policy Adviser 
Telefon: +32 (0)2 282 18 25
Mobil (Belgien): +32 (0)499 73 48 18
Mobil (Sverige): +46 (0)70 616 57 73
E-post: martha.bahta@northsweden.eu 

Vi ser fram emot att välkomna dig den 4 juni!

27 Maj 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information