Bygge av tunnel från norska Bodø till Norrbottenkusten ska stärka regionen

Den 4 november hölls en samverkanskonferens i Arjeplogs kommun i Norrbotten för att diskutera utökat samarbete mellan kommuner och näringslivsorganisationer i norra Sverige och norra Norge med anledning av det planerade bygget av vägtunneln genom Tjernfjellet, del av korridoren "Silvevägen": Skellefteå-Bodö.

Samverkan ska främja regionens utveckling och tillväxt
Konferensen den 4 november samlade ett 60-tal deltagare från de norska kommunerna Bodö, Saltdal och Fauske och de svenska kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Älvsbyn, Boden och Luleå, representanter för Luleå Tekniska Universitet och Universitetet i Nordland samt Norrbottens landshövding Sven-Erik Österberg.

Syftet var att diskutera samverkansmöjligheterna samt det planerade vägtunnelbygget genom Tjernfjellet i Norge. En byggd vägtunnel bidrar till att skapa förutsättningar för ett förankrat samarbetsprojekt vars mål är att starta 2015. Samverkan mellan norra Sverige och norra Norge ska främja regionernas utveckling och tillväxt genom effektivare transporter som i sin tur ger ett ökat handelsutbyte och stärkt näringslivsutveckling samt miljövinster. De utvecklingsområden som projektdeltagarna ska bearbeta i första skede är bland annat näringsliv, turism, transport och logistik, mineraler, utbildning, kommunal verksamhet och kommunalpolitik.

Konferensen var den första i sitt slag och riggades på initiativ av Britta Flinkfeldt Jansson, kommunalråd i Arjeplogs kommun. 

Tunnelbygget genom Tjernfjellet i Norge, nära gränsen till Arjeplog, är planerat att börja 2015 och vara klart hösten 2018. Den tre kilometer långa tunneln med en stigning på 3,5 procent beräknas kosta SEK 450 miljoner. 

"Silvervägen": Skellefteå-Bodö - en prioriterad korridor i Joint Barents Transport Plan 

Vägtunneln genom Tjernfjellet utgör del i transportkorridoren "Silvervägen": Skellefteå-Bodö och den pekas ut som en av 16 prioriterade korridorer i Joint Barents Transport Plan (September 2013). 

Silvervägen

Källa: The Barents Euro-Arctic Region (2013). Joint Barents Transport Plan - Proposals for development of transport corridors for further studies.

Korridoren består av både väg och järnväg. Den börjar i Bodö och slutar i Skellefteå och passerar på vägen Arjeplog och Arvidsjaur. Silvervägen utgör en viktig öst-väst koppling mellan Atlantkusten och Bottenviken, och har också en viktig roll för orterna längs vägen. Det finns en del gränsöverskridande trafik i dag, och en stor potential för ökat handelsutbyte vid utbyggd vägtunnel genom Tjernfjellet.

Den nuvarande standarden är ganska jämn med undantag för den 3 km långa sträckan som är i extremt dåligt skick. Denna flaskhals gör vissa transporter omöjliga och att tyngre transporter i allmänhet väljer andra och längre vägar. Att erhålla en tillfredsställande geometrisk standard på korridoren Silvervägen anges som en av huvudutmaningarna av Joint Barents Transport Plan. En fullt utbyggd vägtunnel kommer att avsevärt förbättra den geometriska standarden. Det i sin tur medför att transporterna blir kortare vilket reducerar transportkostnaderna. Det ger också miljövinster och stärker handelsutbytet. 

Vägtunneln skapar bättre och säkrare transporter
Mona Mansour, North Sweden frågar Bo-Erik Ekblom, transportansvarig på länsstyrelsen Norrbotten, vad en vägtunnel genom Tjernfjellet innebär för transporter i respektive Norrbottens och Bodös omnejd. ”Det skapar bättre och säkrare tillgänglighet för riksväg 95 mellan Skellefteå och Bodö. Det är ett lyft både för näringslivets och övriga transporter inom regionerna. På sikt kan det bli ett behov att se över vägstandarden på svensk sida. Bedömningen är att det kommer att leda till ökad trafik” sammanfattar Bo-Erik Ekblom.

Läs mer på Länsstyrelsen Norrbotten

Läs mer på Affärer i Norr

In English

Vid frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs och ansvarig för området Transportpolitik på North Sweden European Office. 

/Mona Mansour & Erica Rönnqvist

10 Nov 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information