EU beräknas nå mål i Kyotoprotokollet

Hans Bruyninckx, Europeiska miljömyndigheten, presenterade under miljöministermötet i Aten den 14:e maj att EU beräknas nå målet i Kyotoprotokollet för minskade koldioxidutsläpp till 2020.

Kyoto Protokollet innebär ett åtagande att minska koldioxidutsläpp med 20 procent från 1990 års nivåer till 2020. Enligt beräkningar gjorda av den Europeiska miljömyndigheten kommer EU:s utsläppsnivå vara 24,5 procent under 1990 års nivåer. Det betyder att EU har minskat sina utsläpp med 4,5 procent mer än vad Unionen åtagit sig i Kyotoprotokollen.

De europeiska miljöministrarna möttes med anledning av det FN:s kommande klimatmöte i Bonn under juni.

EU:s klimat och miljömål 2030

Sedan EU-kommissionen i strax innan jul presenterade sitt förslag till EU:s nya klimat- och energimål till 2030 har frågan diskuterats bland de europeiska miljö- och energiministrarna och Europaparlamentet. Enligt den grekiske energi- och miljöministern Yannis Maniatis är de europeiska ministrarna uppdelade i tre läger i frågan. Vissa anser att EU-kommissionens förslag var bra, andra inte vill ha några mål överhuvudtaget. Den tredje gruppen vill sätta upp hårdare mål än EU-kommissionens förslag, däribland Grekland. Europaparlamentet vill se mer ambitiösare klimat- och energimål, med tre bindande mål inom minskade utsläpp av växthusgaser, förnybar energi och energieffektivisering till år 2030.

Mer information om vad som sades vid presentationen av uppföljningen av Kyotoprotokollet

Mer information om EU:s klimat och energimål 2030 Ministerrådet

Ytterligare information om EU:s klimat och energimål 2030

/Jessica Wikström

21 Maj 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information