EU-kommissionen eftersöker synpunkter på energieffektivitetsmål

EU-kommissionen bjuder in till ett öppet samråd om EU:s energieffektivitetsmål. Synpunker eftersöks på rådande strategier och åtgärder inom ramen för 2020-målen från framförallt myndigheter eller annan offentlig förvaltning, branschorganisationer, små och medelstora företag, konslutfirmor och andra berörda parter.

Ett öppet samråd kring energieffektvisering hålls med anledning av att EU-kommissionen vill veta hur den allmänna opinionen står inför framtagandet av de nya klimatmålen 2030. De vill därför att myndigheter och annan offentligförvaltning, branschorganisationer, små och medelstora företag, konsultfirmor och andra berörda parter lämnar in sina kommentarer om de nuvarande strategierna senast dem 28:e april 2014.

Läs mer om hur du deltar

/Jessica Wikström

11 Feb 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information