Europaparlamentet godkänner investeringspaket för IKT-delen i CEF

Europaparlamentet godkände IKT-delen i CEF (Connecting Europe Facility) under plenarsessionen i Strasbourg den 26 februari 2014. CEF IKT syftar till att främja utveckling av digitala plattformar samt höghastighetsbredband. Det omfattar totalt EUR 1 miljard i investeringsstöd.

Investeringspaketet utgör en del av det finansiella stödet för projekt under programmet Connecting Europe Facility (CEF). Det övergripande målet med CEF, som initierades av Europeiska kommissionen 2011, är att förbättra Europas infrastruktur inom områdena transport, energi och telekommunikationer.

Det digitala stödet från CEF (CEF IKT) uppgick ursprungligen enligt kommissionens förslag till EUR 9,2 miljarder men reducerades till EUR 1 miljard vid Europeiska rådet i februari 2013.

Beslutet som Europaparlamentet enades om den 26 februari avser främst den digitala delen av programmet och skall användas till att finansiera digitala och gränsöverskridande tjänster såsom infrastrukturer och gemensamma europeiska plattformar för elektronisk upphandling, e-hälsa och Open Data. För nätverk för höghastighetsbredband öronmärks enbart 15% av CEF IKT budgeten och erbjuds i form av  såddfinansiering för ett begränsat antal bredbandsprojekt,  tillsammans med övrig unionsfinansiering från Europeiska investeringsbanken (EIB) och strukturfonderna eller i kombination.

CEF IKT stöd ges för projekt som kan uppvisa state of the art tekniska lösningar samt antingen innovativa affärsmodeller eller validerade innovativa lösningar för vidare tillämpning. CEF IKT kommer föra pilotfasen av projektobligationer till en ny form av finansiella instrument där privata investerare (pensionsfonder, försäkringsbolag) involveras för finansiering av europeisk digitalinfrastruktur i telekomsektorn.

Trots att investeringspaketet i huvudsak berör den digitala delen av CEF, understryker Neelie Kroes, kommissionären ansvarig för den digitala agendan, att investeringar som görs inom programmet bidrar till en helhetlig utveckling.

- Digital infrastuktur påverkar hela samhällsekonomin. Dagens godkännande av Europaparlamentet handlar alltså inte bara om telekom och internet, det handlar om att ge sektorn vad den behöver för att färdigställa och leverera samhälleliga tjänster, sa Kroes.

För mer information om CEF IKT kontakta Mona Mansour, North Sweden.  

Läs North Swedens tidigare nyheter om CEF IKT:

Nytt förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska telekommunikationsnät

Lägesrapport om CEF - framtida finansieringsinstrumentet för de transeuropeiska näten, TEN

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här

/Mona Mansour

07 Mar 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information