Framtidsstrategi för den Bottniska korridoren

Den 6-7 mars anordnas slutkonferensen för projektet Bothnian Green Logistic Corridor (BGLC) i Umeå.

Projektet Bothnian Green Logistic Corridor avslutas och iom det anordnas en slutkonferens i Umeå den 6-7 mars där erhållna resultat presenteras samt framtida upplägg för gröna korridorer diskuteras av företag, industri och beslutsfattare. Konferensen börjar med ett studiebesök på Volvolastvagnar. 

Övrigt

Till anmälan

Till programmet 

För mer information kontakta  Mona Mansour

/Jessica Wikström

11 Feb 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information