Limamöte viktigt steg mot nytt klimatbeslut

I Lima, huvudstad i Peru, hölls under dagarna 1-12 december 2014 det årliga klimattoppmötet, COP20. Efter intensiva förhandlingar beslutades en plan inför nästa års toppmöte som hålls i december 2015 i Paris. Planen skall ligga till grund för ett nytt bindande globalt klimatavtal för att minska världens koldioxidutsläpp och kunna hålla den globala temperaturökningen så långt under två grader som möjligt.

Under konferensen kunde länderna enas om en text som för första gången riktar sig till alla länder, inte bara åtaganden från industriländerna som i Kyotoprotokollet. En av de viktigaste punkterna beskriver hur ländernas planer för utsläppsmål och klimatåtgärder ska se ut, dvs. vilka nationella åtaganden de är beredda att göra, utifrån sina förutsättningar som sedan ska rapporteras in senast den 31 mars 2015. Informationen är avgörande för att kunna bedöma hur långt man kommit i förhållande till tvågradersmålet, men den blir inte så tydlig och detaljrik som EU hade önskat, sedan Kina och flera andra länder motsatt sig det. Den slutliga texten säger heller inget om hur mycket varje enskilt land ska minska sina utsläpp.

Under förhandlingarna deltog EU med syfte att hjälpa till att skapa en gemensam grund inför klimatkonferensen i Paris 2015. EU hade starka ambitioner för ett nytt klimatavtal och är nöjda med hur förhandlingarna leddes under mötet, menar Miguel Arias Cañete, EU-kommissionär med ansvar för klimat och energi. EU-parlamentets förhandlingschef Giovanni La Via beskriver Limatexten som en ”minsta gemensam nämnare” och säger att EU står inför en enorm utmaning att överbrygga motsättningarna mellan rika och fattiga länder inför mötet i Paris.

– Den mest problematiska frågan handlar om finansiering och den kommer att vara uppe till diskussion 2015. De utvecklade länderna vill agera på frivillig basis medan utvecklingsländerna vill se större finansiella åtaganden innan de tar nödvändiga steg för att minska sina egna utsläpp, säger Giovanni La Via i en kommentar.

Ambitioner för åtgärder som måste göras innan år 2020 diskuterades också under mötet, Det handlar främst om att identifiera olika sektorer där det finns stor potential för snabba och effektiva utsläppsminskningar på kort sikt. Nu närmast skall alla deltagande länder lägga fram förslag på nationella mål för minskade utsläpp i så konkreta och transparenta former som möjligt. Efter detta kan FN:s klimatkonvention, UNFCCC, kvantifiera och skapa en samlad bild över hur de nationella målen står sig i förhållande till det globala 2-gradersmålet.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande

Läs nyheten från Miljödepartementet

Läs antagna beslutstexten på COP20

Läs tidigare nyhet om klimattoppmötet i Lima

/Ludvig Cronqvist

15 Dec 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information