Minskning av utsläpp av växthusgaser men överskott av utsläppsrätter

EU ETS (EU Emissions Trading System)är ett system för handel med utsläppsrätter som omfattar över 12 000 kraftverk och tillverkningsanläggningar i EU:s 28 medlemsstater samt Island, Norge och Lichtenstein. Systemet innefattar även flygbolag som flyger mellan europeiska flygplatser. Siffror från Unionsregistret visar att andelen utsläpp av växthusgaser från anläggningar som deltar i EU:s system för utsläppsrätter år 2013 uppskattas ha minskat med tre procent sedan 2012.

Minskningen av utsläppen av växthusgaser från EU:s utsläppshandelssystem som kan redovisas är enligt EU-kommissionären för klimatfrågor, Connie Hedegaard, en god nyhet samtidigt som hon framhåller framtida åtgärder på området är nödvändiga:

- De goda nyheterna är att utsläppen minskade mer än under tidigare år. Dock finns det fortfarande ett växande överskott av utsläppsrätter som riskerar att underminera koldioxidmarknadens fungerande, säger Hedegard i ett pressmeddelande 15 maj 2014.

Utsläpp, utsläppsrätter och framtida åtgärder
Inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter är anläggningarna skyldiga att varje år lämna in verifierade utsläppsuppgifter till medlemsstaternas register, vilket ger en fingervisning om i vilken riktning arbetet för minskade utsläpp av växthusgaser framskrider. Samtidigt som man uppskattar att utsläppen minskat med tre procent mellan åren 2012-2013, fortsatte det sammanlagda överskottet på utsläppsrätter att öka under samma period.

I januari 2014 föreslog EU-kommissionen en förordning för att upprätta en stabilitetsreserv för marknaden i början av nästa period för handel med utsläppsrätter som inleds 2021. Syftet med reserven är att åtgärda överskottet av utsläppsrätter, samtidigt som systemet för handel med utsläppsrätter skulle förbättras i fråga om förmåga att stå emot större chocker genom att anpassa utbudet av utsläppsrätter som ska auktioneras ut. Connie Hedegard framhåller att det nu är upp till de lagstiftande institutionerna Europaparlamentet och Ministerrådet att driva frågan om utsläppsrätter vidare och påskynda diskussionerna för att kunna ta beslut i frågan.

Läs mer
EU-kommissionens pressmeddelande
Mer information om systemet för handel med utsläppsrätter på EU-kommissionens generaldirektorat för klimatpolitik här

/Åsa Fors

21 Maj 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information