Seminarium energivecka

Som en del av EU:s energivecka arrangerade North Sweden tillsammans med Nenet, Norrbottens energikontor, ett seminarium den 24 juni för att belysa smarta lokala energilösningar. För att nå EU:s energi- och klimatmål 2020, har de lokala och regionala aktörerna en viktig roll att spela och har även visat stor framgång i att öka energibesparingar och minskade CO2-utsläpp. För att nå målen förutsätts ett lokalt engagemang och lokala smarta lösningar för att leverera Europa att nå sina energi- och klimatmål. Under seminariet deltog EU-kommissionen, företrädare för Norra Sverige följt av olika goda regionala projekt exempel från Norra Sverige och Flandern och Bryssel.

 

140701 eusew

Från vänster på bild: Alexander Svarvare, Nina Svarvare, Ylva Beland och Linnéa Fällman

Kenneth Backgård, Landstingsråd Norrbottens läns landsting, inledde med att lyfta att klimat och energifrågan är ett hett politiskt ämne samtidigt som det är viktigt att se till de olika regionala behov och utmaningar som finns i Europa. I Norrbottens län med kargt klimat, snö och mörker i långa perioder står vi inför utmaningar, och med det geografiska läget finns ett behov av tillgänglighet och infrastruktur. Norrbotten står inför dessa utmaningar och förvandla dem till möjligheter, affärsmöjligheter.

– Energi är inte bara vilken handelsvara som helst, det är ryggraden för ekonomi, solidaritet, välfärd, säkerhet och välstånd, sade Kenneth Backgård.

Mathieu Ficther, EU-kommissionen DG för regionalpolitik, inledde med att beskriva EU-kommissionens finansmöjligheter för lokala och regionala aktörer inom EU:s fonder för att ställa om till en grön ekonomi för 2014-2020. Ficther påpekade att grön ekonomi är en prioriterad fråga av EU-kommissionen och för att vara framgångsrik så behövs regionala innovationsstrategier som ett nyckelinstrument. Samtidigt är det viktig att tänka långsiktigt och att projekt är holistiska och ger mervärden på flera plan.

Exemplariska byggnader - Minskad energianvändning i byggnader
An Verspecht, Bryssel stad, redogjorde hur Bryssel arbete med att energieffektivisera byggnader. Projektet Plage har varit en framgångssaga och Verspecht kunde stolt berätta hur man i staden med många gamla hus som stod för 72 % av energikonsumtionen har som mål att minska med över 30 % genom att erbjuda skolor, företag, sjukhus och andra stora energikonsumenter en energimanager som genom smart planering och genom billiga åtgärder resulterat till att Bryssel har gått från att vara sämst i klassen till att nu vara bäst i klassen och en förebild  för hela EU. Projektet Plage tilldelades även EU:s energipris 2013.

Smarta verktyg för att stödja kommuner hållbara visioner inom 
Flanders

Smarta verktyg för att stödja kommuners hållbara visioner 
För att nå EU:s energimål måste regioner vara smarta och då behövs smarta verktyg och ny teknik. Nele Render, Flanders Institut, presenterade hur projektet Vito, vars start började när kommuner som signerat Borgmästaravtalet (vars syfte är att bidra till EU:s arbeta med miljö och energipolitik där de åtagit sig att minska CO2-utsläpp med minst 20 % till 2020 och ta fram hållbara regionala energiplaner), fann ett behov av ett verktyg för att samla lokal energidata. Verktyget visar alla kommuners utsläpp och energikonsumtion i olika sektorer, så som offentliga byggnader, offentliga belysning, lokaltrafik och mycket annat. Syftet är att kommuner ska lättare kunna se inom vilka sektorer åtgärder gör mest nytta, men även kunna mäta vilken effekt åtgärderna får.

Ungas syn på framtiden - Futurize
Slutligen presenterades Nenets projekt, Futurize om ungas delaktighet i hållbarhetsfrågor.

- Projektet skapades för att inkludera unga, då de är dem som kommer att leva med de beslut som vi tar idag, sade Wolfgang Mehl, Nenet.
 
Fyra ungdomar från Haparanda och Jokkmokk presenterade projektet där lärarna och skoleleverna får lära sig först mer om hållbarhet, förnybar energi och miljöfrågor. Sedan får eleverna jobba med och välja de (hållbarhets) frågor som är viktiga för dem själva och föreslå hur de ska minska sin miljöpåverkan. En grupp elevrepresentanter förhandlar sedan om de framtagna förslagen med politiker i den egna kommunen. Målet är att komma fram till ett så kallat Framtidsavtal. Avtalet bör gärna även rymma ett antal åtgärder som politikerna ska genomföra, till exempel att utreda förbättrad kollektivtrafik eller bygga nya cykelbanor. En del av energibesparingarna får eleverna själva och de kan exempelvis gå till en ny elevcafeteria eller studieresa. 

Program (eng)

Talarnas presentationer

Kenneth Backgård, Landstingsråd Norrbottens läns landsting

Mathieu Fichter, Team leader ‘Sustainable Growth, European Commission, DG Regional Policy

An Verspecht, The PLAGE project, Brussels-Capital Region

Nele Render, VITO, Flemish Institute of Technological Research

/Martha Bahta

02 Jul 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information