Ta del av Vinnovas dokumentation från Horisont 2020 möten

Vinnova har i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerat under hösten en serie med fyra informationsmöten om offentlig sektors möjligheter inom Horisont 2020. Temat på mötena har varit hälsa, transport och säkra samhällen. Nu kan du ta del av dokumentationen från de tre genomförda konferenserna. En sista konferens återstår med temat Horisont 2020 och kopplingen till EU:s strukturfonder den 26 november 2014 i Stockholm, där det fortfarande går att anmäla sig till eller följa seminariet via webben. Under den fjärde och sista konferensen kan du bland annat höra Lars Wikman, från North Sweden, som kommer tala om synergier mellan Horisont 2020 och EU:s strukturfonder.

På de olika tematiska mötena gavs en övergripande bild av Horisont 2020 och de förbättrade möjligheter som finns för offentliga aktörer att delta. De stora samhällsutmaningarna inom Horisont 2020 kräver en aktiv medverkan från kommuner, landsting, regioner och statliga aktörer för att lösas.

I dokumentationen från de olika mötena hittar du en överblick av innehållet i kommande utlysningar, vilka möjligheter det finns för offentlig sektor att delta samt erfarenheter och lärdomar från projekt från tidigare forsknings- och innovationsprogram.

Vid frågor kontakta Lars Wikman, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office. 

Här kan du ta del av dokumentationerna

Anmäl dig här

/Erica Rönnqvist

21 Nov 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information