Transport business summit

Den 27 mars 2014 samlades ett hundratal representanter från företag och andra organisationer som arbetar med eller berörs av den europeiska transportsektorn på den andra upplagan av "Transport business summit" i Bryssel. Konferensens huvudteman bestod av transporter som en tillgång för Europeisk industri och framtida lösningar inom transportsektorn.

Konferensen anordnades av Europeiska kommissionen och dess vice ordförande tillika kommissionär ansvarig för transport, Siim Kallas. Kallas framhöll vikten av en sammanlänkad europeisk transportmarknad, en marknad som idag är arbetsplats för 18 miljoner européer. En mer sammanlänkad transportmarknad kräver åtgärder på en rad områden, exempelvis måste passagerarrättigheter, biljettsystem och större frihet för konkurrens på nationellt reglerade marknader prioriteras, menade Siim Kallas.

Under konferensens paneldiskussioner medverkade representanter från företag inom transportsektorn, bland annat Lufthansa, Volvo och Nissan. Ökad intermodalitet, energipriser och beroende av statsstöd var några av diskussionsämnena som avhandlades.

Ta del av material som presenterades under konferensen (EU-kommissionens hemsida):
Läs mer om vilka nya åtgärder som introducerats på EU-nivå inom transportområdet de senaste fem åren här

Dr. Jean-Francois Arvis från Världsbanken och professor Lauri Ojala från Åbo universitet sammanfattar resultatet från Världsbankens "The 2014 Logistics Performance Index", här

Sean Doherty presenterade "Connected World: Transforming Travel, Transportation and Supply Chains" från Världsekonomiskt forum, här

/Åsa Fors

 

01 Apr 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information