Umeå green capital

Onsdag den 4:e juni bjöd North Sweden tillsammans med Umeå kommun in till seminarium under stundande Green Week i Bryssel för att lyfta Umeås urbana hållbara utvecklings arbete och att de är en av fem städer som har gått vidare till final till det prestigefyllda utmärkelsen att bli Europas miljöhuvudstad 2016. Albert Edman, Utvecklingsstrateg, Umeå kommun berättade om Umeås strategiska miljöarbete och deras ansökan till att bli Europas miljöhuvudstad. Från EU-kommissionen deltog Marie-Hélène Vareille, ansvarig för utmärkelsen Europas miljöhuvudstad och Anders Ahnlid, Sveriges ambassadör i EU, som berättade om Sveriges miljöarbete.

Anders Ahnlid, Sveriges ambassadör i EU, var första talare på seminariet där han lyfte vikten av städers roll och arbete med hållbar utveckling för att anta den globala miljöutmaningen.

- Utmärkelsen Europas miljöhuvudstad är ett bra instrument att stödja och uppmuntrat städer att bli bättre och förebilder. Sverige har redan erfarenhet av detta, då Stockholm var Europas första miljöhuvudstad 2010. Nu hoppas vi att samma händer för Umeå 2016, sade Anders Ahnlid.

Ahnlid gav även Umeå beröm för deras miljöarbete och hur man arbetar aktivt med bland annat ungdomar, gräsrotsorganisationer och snabbladdade elektiska  bussar.

140605 Ahnlid och Edman s

Europa är ett urbant samhälle, med många miljömässiga utmaningar. EU-kommissionen har sedan länge insett den viktiga roll som de lokala myndigheterna spelar för att förbättra miljön, och deras höga engagemang för verkliga framsteg.

Marie-Hélène Vareille, DG Miljö, EU-kommissionen, berättade om utmärkelsen Europas miljöhuvudstad och hur initiativet har tagits fram för att främja och belöna dessa ansträngningar som städer gör.

- Utmärkelsen Europas miljöhuvudstad uppmärksammar städer som är föregångare när det gäller miljövänligt stadsliv. Förutom att sporra och inspirera europeiska städer i sitt miljöarbete, kan utmärkelsen stärkta stadens profil och höja den vinnande stadens anseende och göra den attraktivare att besöka, arbeta i eller bo i.

Umeås väg till finalistutmärkelsen - involvering, investeringar och innovation

Den nuvarande kulturhuvudstaden Umeå ville få en chans att etablera sig inte enbart som Europas kulturhuvudstad utan strävan nu även att bli en av Europas ledande städer inom miljöutvecklingsarbete. Därför valde Umeå att ansöka om att bli Europeisk miljöhuvudstad 2016.

Albert Edman, Utvecklingsstrateg, Umeå kommun, berättade om Umeå som en av tre snabbast växande städers strategiska miljöarbete och hur de vill fungera som en progressiv förebild inom prioriterade områden för utveckling och ambitionen för att bli Europas miljöhuvudstad, genom tre olika fokusområden:

  • aktivt engagemang och delaktighet för medborgarna
  • investeringar i hållbarhet, då både i områden såsom kultur och jämställdhet
  • innovation som inkluderar gröna aktioner som exempelvis Umeås snabbladdningsbara elbussar med hybridbackup

Umeå kommun såg många möjligheter med att ansöka om utmärkelsen. Det gav en överskådlig, samlad bild av Umeås miljöarbete och en chans att identifiera utvecklingsområden.

Totalt sökte 12 städer om att bli Europas miljöhuvudstad 2016. Umeå är en av fem städer som gått vidare och kommer den 23:e juni kommer få göra en presentation inför en jury i nuvarande miljöhuvudstad Köpenhamn.

Vad är Europeisk miljöhuvudstad?

Europas miljöhuvudstad, European Green Capital, är resultatet av ett initiativ som togs av 15 europeiska städer 2006 i Tallinn, Estland. De ville upprätta en utmärkelse med syfte att lyfta fram städer som kan leda vägen mot en miljövänlig stadsutveckling. Sedan 2010 utser EU-kommissionen varje år en stad till Europas miljöhuvudstad.

Läs mer om Europeisk miljöhuvudstad

Introduktionsavsnittet i Umeås ansökan att bli Europas miljöhuvudstad 2016

/Martha Bahta

04 Jun 2014 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information