Framtidens digitala lösningar finns i Östersjöregionen

16 november medarrangerade North Sweden genom informal Baltic Sea Group (iBSG) ett seminarium om digitaliseringen i Östersjöområdet. Seminariet handlade om Östersjöområdet som föregångare inom digitalisering samt regioners nytänkande för en väg mot en digital inre marknad. Under seminariet deltog bland annat Anders Lundkvist, CEO Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) på Luleå Tekniska Universitet (LTU).

Med mer än 85 miljoner invånare är Östersjöområdet ett av de ledande områdena i världen för IT, infrastruktur, utbildning samt forskning och innovation. EU och den privata sektorn spelar en stor roll inom digitaliseringen. EU främjar samarbete mellan regioner genom att tillhandahålla ett politiskt ramverk för att skapa en företagsvänlig miljö.

161116iBSGPanel1
Seminariets första panel inom europeiskt forsknings- och policyperspektiv.

Seminariet inleddes med ett europeisk forsknings- och policyperspektiv. Där talade bland annat Martin Andersson från Lund University och Blekinges Teknologiska institut, Merja Kyllönen från Europaparlamentet, Peteris Zilgalvis från EU-kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnätverk, Robert Madelin från Fipra International och Maciej Surowiec från Microsoft. Maciej Surowiec från Microsoft lyfte till exempel e-hälsorum i norra Sverige som exempel på modern digitalisering.

Norra Sverige i framkant av etablering för gröna datacenters
Seminariet fortsatte sedan med innovativa lösningar i regioner. Där presenterades olika regionala arbeten från nordöstra Finlands region, Gotland, North Sweden, västra Finland samt Berlin. Från Norra Sverige fanns Anders Lundqvist på plats. Han inledde med att norra Sverige fått större uppmärksamhet i och med facebooks etablering i Luleå. Vi ser även satsningar som till exempel Cloudberry datacenters i vår region som förespråkar smarta miljölösningar med hjälp av klimatet och tillgången till ren energi som Norra Sverige har att erbjuda. Anders jämförde datacenters energiförbrukning med Rysslands årliga energiförbrukning, vilket belyser hur hög energiförbrukningen är inom området. Därför är användandet av en ren och hållbar energi viktigt och vi behöver främja arbetet mot gröna datacenters för en hållbar framtid - och det är något som vår region i norra Sverige kan erbjuda.

161116iBSGAndersLundkvist
Norra Sverige representerades av Anders Lundkvist, CEO på CDT vid LTU här med frågan "Why are we an attractive region".

För att fullt ut kunna arbeta miljövänligt är det även viktigt att se helheten inom datacenters, till exempel att lokalerna och ventilationerna konstrueras utifrån ett grönt tänk. I och med Norra Sveriges kalla miljö finns miljövänlig nerkylning av datacenters och detta gör att vår region blir allt mer attraktiv som en investeringsplats inom datalagring.

Vad är iBSG?
iBSG är ett informellt nätverk som representerar ca 55 regionala kontor och organisationer från Östersjöregionen i Bryssel. Målet med iBSG är att organisera informationsträffar och events inom EU angående frågor som berör Östersjöregionen. Detta för att samarbeta kring våra gemensamma intressen i Östersjöregionen samt att bidra till EU:s policyutveckling i området.

/Anna Lundgren och Elin Engberg

16 Nov 2016 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information