Klart för roamingfritt EU

Från och med den 15 juni 2017 blir roamingen i hela EU avgiftsfri. Detta betyder i korthet att man kan använda sin mobil på samma sätt som hemma, utan att oroa sig över oväntade kostnader.

EU-parlamentet undanröjde på torsdagen den 9 april det sista hindret för att de extraavgifter som i dag tillkommer vid mobilanvändande i andra EU-länder, roaming, försvinner 15 juni. Det kommer därefter bli lika dyrt att ringa, sms:a och surfa med mobilen i andra medlemsländer som i hemlandet. Initiativet, som kallas ”roam like at home” kommer att tillåta den som reser till ett annat EU-land att använda sin telefon för att ringa, skicka sms och använda mobildata på samma sätt som hemlandet, utan att behöva vara orolig för oväntade kostnader.  

Sedan 2007 har priserna för att använda roaming sjunkit succesivt och tanken är att man nu skall slopa avgiften för att använda mobildata inom EU nästintill helt. Detta är något som kommer att underlätta för personer som reser mycket i arbetet inom EU.

Bakgrund

Sedan ett decennium tillbaka har EU:s institutioner arbetat med att reducera, och på lång sikt avveckla avgifterna för mobildata som tillkommer konsumenter vid resa till ett annat EU- land. Sedan 2007 har avgifterna för mobildata sjunkit med över 90 procent. Under 2015 beslutade sig Europaparlamentet och ministerrådet att ta bort avgifterna helt på ett förslag från EU- kommissionen.

Läs mer om vad de borttagna roamingavgifterna kommer att innebära här

Läs uttalandet från vice chefen för den Europeiska digitala marknaden Andrus Ansip här 

/Sanna Schumacher

 

 

10 Apr 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information