LTU Business på besök

Den 6 oktober var LTU Business vid Luleå Tekniska Universitet, norra Sveriges största affärsutvecklingsföretag, hos North Sweden för att ta del av de senaste på EU:s innovationsagenda. Gruppen på cirka 30 personer, som började morgonen med ett besök på Europaparlamentets besökscenter Parlamentarium, fick på förmiddagen möjlighet att på North Sweden diskutera påverkanspolitik och OECD-studien för de 14 nordligaste regionerna i EU med Mikael Janson, direktör på North Sweden.

På eftermiddagen var det fokus på klusterpolitik och regionalt tillväxtarbete i EU med blicken framåt på EU:s forsknings- och innovationspolitik. EU-kommissionens direktorat för tillväxt var representerad av Carsten Schierenbeck som berättade om det senaste inom klusterpolitik och det regionala tillväxtarbetet som EU arbetar med.

171017ltu business

Carsten Schierenbeck om klusterpolitik och regional tillväxt

Efter det blev det Richard Tuffs från nätverket ERRIN som arbetar med FoI-frågor ur ett regionalt perspektiv som tog över och gav ett svep över EU:s innovationsagenda med startpunkt i den pågående diskussionen om EU:s framtid. Richard Tuffs, som innan varit direktör på ERRIN arbetar nu som Senior Adviser, berättade också om ERRIN och arbetet i ERRIN som North Sweden är medlem i. Från svenska Vinnova var kontorschefen Dan Andrée från Brysselkontoret på plats hos North Sweden för att tala om det svenska perspektivet på EU:s utveckling inom FoI-frågor och framtidens forskningsprogram som diskuteras i EU.Dagen avrundades med en gemensam diskussion med Richard Tuffs och Dan Andrée tillsammans med företrädarna från LTU Business.

Gry Holmgren Hafskjold, VD för LTU Business, poängterade att den OECD-rapport som nu finns och behandlar de utvecklingsbehov som finns i norra Sverige kommer vara ett mycket nyttigt referensmaterial i deras regionala arbete. Besökarna blev också imponerade över vilken skillnad det gör för norra Sverige att ha North Sweden European Office på plats i Bryssel. Gry Holmgren Hafskjold såg det som viktigt för LTU-business att besöka Bryssel:

 "LTU Business har drivit EU-projekt i över 25 år. En stor del av vår verksamhet i dag är direkt eller indirekt finansierad av EU, därför är det av stor vikt för oss att förstå hur EU:s framtida regionala- och forskningsprogram utformas och vad man ser som viktigt inför framtiden. Man kan hävda att det är långt från Luleå till EU:s huvudstad men jag tror att det är precis därför vi måste besöka Bryssel. Syns man inte så finns man inte och då blir det svårt för norra Sverige att påverka hur kommande utlysningar ser ut." 

/Sofia Baumgartner

 

 

17 Okt 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information