North Sweden i Almedalen – här kan du ta del av informationen i efterhand

North Sweden medverkade under Almedalen genom att delta i flera olika seminarier tillsammans med flera andra aktörer från Norrbotten och Västerbotten. Frågor i fokus var infrastruktur, Arktis och framtidens regionalpolitik utifrån OECD:s rekommendationer.

Var du inte där? Nu finns samtliga seminarier tillgängliga online.

Arktiskt transport Café med Pat Cox
Den 4 juli anordnade North Sweden European Office i nära samarbete med Region Västerbotten och Region Norrbotten “Arctic Transport Café”, ett seminarium för diskussioner om utveckling av transportinfrastrukturen på Northern Axis sträckorna Narvik-Malmbanan-Luleå samt Midway Alignment Umeå-Vaasa.

Läs North Swedens nyhet om eventet och Pat Coxs besök i Almedalen: /transportpolitik/nyheter/pat-cox-i-almedalen.aspx

Är det någon mening med att kalla norra Sverige arktiskt?
North Swedens direktör Mikael Janson medverkade i en diskussion om norra Sverige är Arktiskt eller inte i regi av Umeå Universitet.

I seminariet gav Mikael Janson en resumé över EU:s ökande engagemang för Arktis och det regionala arbetet från svensk, finsk och norsk sida att tillförsäkra att EU utgår från sina nordligaste regioners intressen och perspektiv och hur det idag har en direkt betydelse för EU:s framtida intresse i att bidra till regionernas utveckling.

Arktis på agendan - seminarium i Almedalen (video)

Europaforum Norra Sveriges seminarium i Almedalen om NSPA-studien

Europaforum Norra Sverige, EFNS, anordnade ett seminarium om OECD:s studie över regionerna i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med OECD och Näringsdepartementet på plats. Mikael Janson, direktör North Sweden, modererade seminariet.

OECD-seminariet i Almedalen (video)

Läs North Swedens nyhet om OECD och Arktis på agendan: /norra-sverige-i-eu/nyheter/north-sweden-almedalen-2017.aspx)

/ Lovisa Jonsson

 

 

06 Sep 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information