Ansökan för EU-pris för entreprenörskap i regioner och städer öppen nu

2021 års upplaga av European Entrepreneurial Region (EER) Award har lanserats. Priset delas ut varje år av Europeiska Regionkommittén och ges till städer eller regioner med lovande och framåttänkande strategier för företagande med fokus på små och medelstora företag. Ansök senast den 31 mars!

Nytt för i år är att priset har ett årligt tema kopplat till EU:s strategi för små och medelstora företag (SME:s). Temat för 2021 är “Entreprenörskap för en grön och hållbar framtid”. Detta för att främja innovation i EU:s städer och regioner för att de på ett bättre sätt ska kunna bidra till EU-agendan om ökad grön ekonomi. 

De städer och regioner som tilldelas priset ges också tillgång till ett nätverk, med andra ledande geografiska enheter, i vilket det finns möjlighet att stärka entreprenörekosystem, utbyta kunskap och ingå partnerskap i olika EU-projekt.  

Kriterier 

Upp till tre städer eller regioner kan få priset varje år. Förra årets vinnare var Göteborg, den polska regionen Pommern tillsammans med Gdansk samt regionen Navarra i Spanien.  

Alla regioner och städerinterregionala enheter samt gränsöverskridande territorier med politisk inriktning så som Interreg-områden kan ansöka om priset. Fokus ligger på den geografiska enhetens entreprenörsstrategi och inte på storlek eller ekonomisk situation. Ansökan ska bland annat inkludera handlingsplan, kommunikationsplan och regionens vision. Sista ansökningsdagen är den 31 mars 2020. 

Vid frågor? 

Piotr Zajaczkowski från Europeiska Regionkommittén med ansvar över EER. 

Kontaktuppgifter: 
Telefonnummer: +32 (0)2 282 24 01 
E-mail: eer-cdr@cor.europa.eu 

Mer information om hur du ansöker finner du härAnsök nu!

/Isak Sidestam 

17 Dec 2019 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information