Bioekonomiseminarium med Skogsindustrierna – varför förpackningar är nyckeln till att reducera matsvinn

Branchorganisationen Skogsindustrierna, som just nu håller en serie seminarium utifrån sin "Bioekonomens guide till en hållbar utveckling", höll den 22 januari ett seminarium om livsmedel och förpackningsindustrins avgörande roll för reducering av matsvinn. 

En studie från FN:s organ Agriculture Organization visar att en tredjedel av all mat som årligen produceras i världen går till spillo. Skogsindustrierna vill därför synliggöra vikten av matförpackningar som i framtiden blir mer intelligenta dels kommer att öka kvaliteten på innehållet, dels kommer att göra konsumenter mer engagerade eftersom det blir möjligt att interagera med förpackningarna. Exempelvis genom att det blir möjligt att veta varifrån förpackningen kommer ifrån, hur länge innehållet varit i förpackningen samt vilken temperatur som varit under leveransen på väg mot rätt destination.

Skogsindustrierna framhöll att den svenska skogsindustrin är en viktig aktör för de förändringar som behöver ske för att nå EU:s klimatmål. Sverige som skogstätt land behöver en hållbar skogsindustri, vilket även är en del av nyvalda regeringens satsning för miljön.

”Packaging is the hero when it comes to reduce foodwaste” - Carina Håkansson

Bioekonomi 22.1
Kai-Yee Thim, Malin Ljung Eiborn, Mikhail Dumitru, Sabine von Wirén-Lehr, Pekka Pesonen, Jon Haag 

Flera av panelens deltagare framhöll vikten av att anpassa matförpackningar efter moderna hushåll, med tanke på det faktum att fler och fler lever ensamma, för att minska matsvinnet. Samtidigt måste detta göras på ett hållbart sätt då produktionen av små förpackningar för att anpassa singelhushållens efterfrågan emellertid innebär fler förpackningar i den totala produktionen.

Förpackningar tillverkade av träfiber bidrar till minskad miljöpåverkan och är även återvinningsbara och är därmed viktiga för den framtida utvecklingen, enligt Sabine Von Wiren från Tetra Pak.

Vidare presenterades många innovativa idéer för framtidens förpackningar av företag från den svenska skogsindustrin, bland annat digital cellulosa som leder el som kan spåra en förpackning från att det tillverkas till att den återvinns. Detta för att få en uppskattning om hur mycket som produceras och hur mycket som återvinns. Malin Ljung Eiborn från skogsindustriföretaget Billerud Korsnäs framhöll att forskning sker på att ta fram förpackningar utan plast, men än så länge krävs plast för att fylla funktionen som en barriär mellan produkten och förpackningen.

Nästa seminarium, "What we wear" hålls den 12 mars i Bryssel

Här kan du läsa mer om skogsindustriernas arbete med bioekonomi och matförpackningarnas roll för minskat matsvinn.

Läs gärna mer om Raw Material Week som vi skrivit om tidigare, här.

 /Hannes Wigerfelt och Clara Lundén

 

23 Jan 2019 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information