EU:s nya strategiska agenda för tidsperioden 2019–2024

Den 20 juni antogs EU:s nya strategiska agenda för perioden 2019–2024 av medlemsländernas stats-och regeringschefer som utgör Europeiska rådet. EU:s strategiska agenda lägger grunden för EU-institutionernas framtida arbete och planering av Europeiska rådets möten.

Den 20–21 juni 2019 antog Europeiska rådet en ny strategisk agenda för 2019–2024 som preciserar vilka frågor som EU ska prioritera under en tidsperiod framåt motsvarande 5 år.

Agendan är tänkt ska leda EU-insitutionernas arbete och har fyra prioriteringar:

  • Skydda medborgarna och friheterna
  • Utveckla en stark och kraftfull ekonomisk bas
  • Bygga ett klimatneutralt, grönt, rättvist och socialt Europa
  • Främja Europas intressen och värden i ett globalt sammanhang

Läs mer ingående om de olika prioriteringarna i Europeiska rådets pressmeddelande här

Läs de svenska ståndpunkterna här 

Arbetet med EU:s strategiska agenda

En av Europeiska rådets huvuduppgifter är således att bestämma de generella politiska inriktningarna för EU och dess prioriteringar genom den strategiska agendan. Institutionen i sig är inte lagstiftande. Det är däremot Europeiska unionens råd (också kallat Ministerrådet eller Rådet) och Europaparlamentet som har i uppgift att arbeta utifrån den strategiska agendan.

Utöver att besluta om EU:s strategiska agenda fastställer Europeiska rådet slutsatser vid årliga toppmöten och har även en formell uppgift kopplad till EU:s årliga europeiska planeringstermin som omfattar en årlig EU-samordning där medlemsländerna var för sig koordinerar den nationella finanspolitiken utifrån EU:s övergripande mål.

/Julia Hanson

01 Jul 2019 Om EU