Finland övertar EU-ordförandeskapet och fokuserar på hållbarhet i sitt program

Då EU har ett roterande ordförandeskap mellan medlemsländerna för den lagstiftande institutionen Europeiska unionens råd, det så kallade Ministerrådet, är det dags för Finland att från och med den första juli ta över ordförandeskapet från Rumänien till och med årsskiftet. Det finländska programmet publicerades den 26 juni.

Det är i en intressant tid som Finland övertar ordförandeskapet i EU. Ett nytt Europaparlament är på plats och en ny kommission ska inta EU-arenan i höst. Därtill har de europeiska stats- och regeringscheferna nyligen antagit en ny strategisk agenda för åren 2019–2024 som syftar till att möta EU:s yttre och inre utmaningar vilken Finland har som ambition att integrera i sitt ordförandeprogram.

EU:s ordförandeskap

Under EU:s ordförandeskapet, som roterar varje sexmånadersperiod, har det aktuella ordförandelandet makten att forma ett program för sex månader framåt som Ministerrådet ska arbeta efter. Finland som nu blir ordförande har som uppgift att dels säkerställa kontinuiteten i Ministerrådets arbete ett halvår framåt, dels att vara ordförande vid varje rådssammanträde.

Då ordförandeskapet bestäms för tre EU- länder åt gången, motsvarande 18 månader framåt, arbetar denna så kallade ”trio” tillsammans med att sätta upp långsiktiga mål och att sätta en agenda med frågor att hantera under kommande 18-månadersperiod. Det är utifrån denna grund som varje ordförandeskapsland utformar sitt ordförandeskapsprogram i detalj. Finland arbetar nära Rumänien och Kroatien som ingår i den nuvarande trion. Kroatien övertar ordförandeskapet vid årsskiftet.

Finlands huvudsakliga prioriteringar för 2019

I Finlands ordförandeskapsprogram framgår huvudprioriteringar:

  • Stärka gemensamma värderingar och rättsstatsprincipen
  • Göra EU mer konkurrenskraftigt och socialt inkluderande
  • Stärka EU: s ställning som global ledare inom klimatåtgärder
  • Omfattande skydda medborgarnas säkerhet

Under sitt ordförandeskap vill Finland framförallt arbeta för en hållbar tillväxt enligt Agenda 2030, höja EU:s ambitioner om att motverka pågående klimatförändringar och öka EU:s ansträngningar i rollen som världens ledande klimataktör med bland annat EU:s mål och strategi om ett klimatneutralt EU år 2050 i fokus.

I fråga om Arktis kommer Finland arbeta aktivt och vara en central aktör. Finland kommer att understödja en EU-politik som tar klimatfrågan i Arktis på högsta allvar och som främjar ekonomiska möjligheter, sysselsättning samt stabilitet i området.

En fråga som blir extra intressant för North Sweden att för regionens del bevaka blir slutförhandlingarna av långtidsbudgeten för EU där Finlands ambition är att under hösten sy ihop en budget där medlemsländerna i nuläget står långt ifrån varandra.

Finland poängterar i sitt program att man inte kommer att tillåta Storbritanniens utträde ur EU dominera EU-agendan på bekostnad av andra viktiga frågor då enigheten som präglar EU är viktigare är det hittills utdragna Brexitförloppet.

Finland har även som ambition att integrera de prioriteringar som nyligen antagits i EU:s strategiska agenda för Europeiska rådet för perioden 2019–2024 i sitt ordförandeprogram. Detta är en ny företeelse för det land som håller ordförandeskapet i EU.

EU:s strategiska agenda utgörs av politiska ställningstaganden och riktlinjer som EU-ländernas stats- och regeringschefer i Europeiska rådet antagit för EU:s närmaste framtid och som EU:s två lagstiftande institutioner ska arbeta efter och förhålla sig till.

Läs North Swedens nyhet om EU:s nya strategiska agenda

Läs programmet för Finlands EU-ordförandeskap

Läs mer på Finlands hemsida om EU-ordförandeskapet

Läs mer om hur det roterande EU-ordförandeskapet fungerar

/Julia Hanson

01 Jul 2019 Om EU