Kreativa Europa: årets kulturhuvudstäder och pågående ansökningsperiod till bästa EU-festival

Kreativa Europa är EU:s program som främjar EU:s konkurrenskraft inom kreativa näringar och styrker europeisk kultur, språklig mångfald och historiskt kulturarv. Den andra januari 2019 publicerade den europeiska festivalassociationen (EFA) europeiska festivaler om att ansöka om utmärkelsen EFFE 2019–2020 som går till den festival i EU som lyckas bäst med engagemang i konst, kommunikation och internationell öppenhet. Därtill uppmärksammas i och med det nya året de nya europeiska kulturhuvudstäderna för 2019, Plovdiv i Bulgarien och Matera i Italien. 

2019–2020 års utmärkelse för bästa EU-festival

Den europeiska festivalassociationen (EFA) efterfrågar festivaler i EU att ansöka om utmärkelsen EFFE för perioden 2019–2020. EFFE är en utmärkelse som belyser en festivals engagemang i konst, kommunikation och internationell öppenhet. 

EFA som är nära partner med dess nationella partners och EU-kommissionen gör europeiska festivaler mer tillgängliga för allmänheten via forumet FestivalFinder.eu. Forumet erbjuder med EU-kommissionens stöd, musik, teater, gatukonst, dans och litteratur i 45 olika länder då individer kan dela och ta del av information och det kulturellt material på websidan. 

En internationell jury kommer att välja ut den mest innovativa festivalen som erhåller EFFE-utmärkelsen. Prisceremonin för 2019 kommer att äga rum på BOZAR- Brussels Centre for Fine Arts. 

Läs mer om EFA och EFFE med ansökan om att utses till bästa EU-festival 

Årets kulturhuvudstäder

Kreativa Europa inleder därtill det nya året med att publicera årets EU-kulturhuvudstäder Plovdiv i Bulgarien och Matera i Italien. 

Det är första gången som en stad i Bulgarien blivit utsedd kulturhuvudstad i EU. Med sitt fullsatta program för 2019 med mottot ”tillsammans” kommer nya möjligheter föras till regionen liksom internationell uppmärksamhet. Över 300 projekt har organiserats i Plovdov samt i andra bulgariska städer som inkluderat festivaler och kommunikationsbaserade projekt med teman kring städernas historiska karaktärer, historiskt kulturarv och städernas utmaningar.

Italiens kulturhuvudstad Materas program för 2019 har organiserats med mottot ”en öppen framtid” vilket främst fokuserar på social och kulturell inkludering och innovation. Cirka 30 projekt med bland annat partners från andra EU-länder kommer att äga rum under året med teman såsom opera, konst och poesi.  

EU-kommissionens kommissionär för utbildning, kultur, ungdom och sport, Tibor Navracsics har kommenterat utnämningen av de två städerna. 

-  Programmen för Plovdiv och Matera visar hur dessa städer var för sig betraktar sin egen framtid och som en del av Europas, samtidigt som de firar sitt extraordinära gamla arv som präglas av århundraden. Båda städerna kommer att bidra till en långsiktig inverkan av förra årets framgångsrika europeiska kulturarv, vilket visade hur kulturen kan omvandla våra städer och regioner till det bättre.

Läs mer om EU:s kulturhuvudstäder

Kreativa Europaprogrammet 

Den 20 december 2018 tog Ministerrådet ställning till Kreativa Europa inför nästa programperiod 2021–2027 efter att EU-kommissionen hade lagt fram ett förslag med objektiv om att bland annat möjliggöra internationellt samarbete och främja kulturarbetares mobilitet på EU-nivå samt den audiovisuella industrin med fokus på att underlätta för produktion av media och videospel att konkurrera på världsmarknaden. 

EU-kommissionen eftersträvar att göra Kreativa Europaprogrammet, även kallat Creative Europe, mer flexibelt genom att tydliggöra riktlinjerna i syfte att anpassa arbetsprogram och göra dem mer effektiva. Dessutom ska Kreativa Europa bli förenligt med regionala-, urbana- och landsbygdsprogram med syftet att främja synergier. Därtill innehåller utformningen av EU-kommissionens förslag till EU:s forskningsprogram Horizon Europeprogrammet, som det ser ut nu, aktiviteter för digitalisering och bevarande av kulturarv i ett av sina kluster som programmet föreslås ska bestå av under näst programperiod.

Under 2019 väntar förhandlingar mellan Ministerrådet och EU-parlamentet om Kreativa Europaprogrammets slutliga finansiella allokeringar för 2021-2027.

Läs mer om Creative Europe 

/Julia Hanson

07 Jan 2019 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information