Norra Sverige försvarar sin position som innovationsstark region

Norra Sverige utgör fortsatt en stark innovationsregion enligt EU:s index Regional Innovation Scoreboard 2019. Regionen sticker ut med goda resultat inom offentliga investeringar, livslångt lärande och internationella sampubklikationer.

Norrbotten och Västerbotten benämns i undersökningen Övre Norrland och klassificeras som ”strong innovator” vilket utgör den näst högsta av undersökningens fyra kategorier. Regionen överträffas i Sverige bara av storstadsregionerna som klassas som ”Innovationsledare”.

2017 var senast jämförelsen Regional innovation scoreboard RIS publicerades och Norra Sverige presenteras fortfarande som en stark region för forskning och innovation även om rankingen är något lägre än tidigare år.

Undersökningen består av en rad indikatorer som sammanställs till ett index och möjliggör för jämförelser i innovationssystemen mellan EU:s länder och regioner. Anmärkningsvärt är att Övre Norrland intar en delad förstaplats med 6 andra regioner inom indikatorn för offentliga investeringar i forskning och utveckling. Det sticker även ut bland svenska regioner som annars saknas bland toppositionerna för denna indikator.

I europeisk kontext sticker Övre Norrland även ut med en hög andel personer engagerade i livslångtlärande vilket brukar klassas som en möjliggörare för en dynamisk arbetsmarknad och effektivt innovationssystem. Även inom indikatorn international scientific co-publications intar Övre Norrland en topposition. Förstaplatsen delas här med 13 regioner varav flera svenska.

Sverige och Norden brukar sticka ut i dessa jämförelser och så även i årets upplaga av indexet. Sverige utses till det mest innovativa landet följt av Finland, Danmark och Nederländerna.

Innovationsstarka regioner påträffas oftast i innovationsstarka länder men det finns undantag där regioner utgör innovationshubbar i mindre starka länder, så som Prag (Tjeckien), Kreta (Grekland) och Friuli-Venezia Giulia (Italien).

/Niklas Johansson

27 Jun 2019 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information