Projektutlysningar öppna: LIFE och Natura 2000-priset

EU:s klimatprogram LIFE har en rad pågående projektutlysningar med deadlines i höst. Utlysningarna syftar bland annat till att sjösätta projekt kopplade till förbyggande av klimatförändringar. Därtill är det möjligt att ansöka om Natura 2000-priset där åtgärder för att bevara naturen eller dess djur- och växtarter på en så kallad Natura 2000-plats belönas.

LIFE

Förebygger din verksamhet skogsbränder eller implementerar ni hållbart skogsbruk? I sådana fall är ni aktiva i kampen mot klimatförändringar och det finns möjlighet att delta i EU:s klimatprogram LIFE. Pågående utlysningar syftar till att förverkliga projektidéer för klimatet. Ansökan är öppen till och med 12 september.

The Climate sub-programme främjar utvecklingen och genomförandet av EU: s politik för anpassning av klimatförändringar, bästa metoder och lösningar för anpassning av klimatförändringar, inklusive ekosystembaserade tillvägagångssätt och kunskapsdelning. Projekt får medfinansiering upp till 55%.

Läs mer under rubriken ”Climate Action Sub- programme”!

Läs mer om LIFE på EU-kommissionens hemsida här

Natura 2000

Ansökan till European Natura 2000 är öppen! Ifall du eller din verksamhet driver ett projekt för att bevara naturen eller dess djur- och växtarter på en så kallad Natura 2000-plats kan du ansöka om priset. Ansökan är öppen till och med den 30 september.

Natura 2000 är ett nätverk för sällsynta och hotade arter samt vissa sällsynta naturtyper som är skyddade. Den sträcker sig över alla 28 EU-länder både på land och till sjöss. Syftet med nätverket är att säkerställa den långsiktiga överlevnaden av Europas mest värdefulla och hotade arter och livsmiljöer som är listade under både fågeldirektivet och livsmiljödirektivet.

Läs mer här om hur man går tillväga på EU-kommissionens hemsida!

Läs mer om Natura 2000 här

/Julia Hanson

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information