EU-kommissionens stöd för klimatomställningen

EU-kommissionen kommer att stödja 18 medlemsländers omställning efter att de sökt stöd inom ramen för den gröna given och klimatomställningen. Bland länderna som godkänts för stöd finns bland annat Sverige, Finland och Belgien.

Bakgrund

Det är inom ramen för den Gröna Given (läs mer här) som länderna sökt stöd för att utveckla de territoriella planerna för rättvis omställning, inom mekanismen för rättvis omställning (JTM) (läs mer här). De territoriella planerna är något som varje medlemsland måste ha för att få tillgång till finansiering från mekanismen för rättvis omställning, för att finansiera omställningarna i respektive land.

Det strukturella reformstödsprogrammet

Genom det strukturella reformstödsprogrammet ämnar EU-kommissionen stötta medlemsländerna och regionerna i utvecklingen av de territoriella planerna. De planerar att erbjuda expertis för att;

  • utreda social, ekonomisk och miljöpåverkan från omställningen och göra en översikt över omställningsprocessen fram till 2030.
  • bygga en dialog mellan aktörer såsom medborgare, företag och civilsamhälle för att nå en gemensam vision om hur omställningen bäst kan göras.
  • identifiera handlingar för att möjliggöra en framgångsrik omställning.

Det innebär i praktiken att EU-kommissionen under de kommande månaderna, tills slutet av 2020, kommer att erbjuda ett riktat stöd för att stödja medlemsstaterna i förberedelserna av de territoriella planerna. Medlemsstaterna kommer själva att skriva och slutföra planerna, men med konsultation med relevanta nationella, regionala och lokala aktörer för att säkra ägandeskap av omställningen. Planerna ska därefter godkännas av EU-kommissionen.

/ Signe Johansson

Läs mer, här.

 

19 Maj 2020 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information