Jytte Guteland (S) vill skruva upp målen i EU:s kommande klimatlag

Europaparlamentariker, tillika EU-parlamentets huvudrapportören för förslaget om en ny klimatlag, Jytte Guteland har i dagarna presenterat ambitiösa förändringar i EU-kommissionens förslag om en ny europeisk klimatlag. Däribland att införa delmålinskrivning för år 2040, öka minskningen av koldioxidutsläpp till år 2030 och göra klimatneutralitet år 2050 till ett mål som varje medlemsland enskilt måste nå.

I början av mars presenterade EU-kommissionen en ny klimatlag som rättsligt ska binda EU till att bli klimatneutralt senast 2050. Om lagen ska bli verklighet måste lagstiftarna i Europaparlamentet och medlemsländer i ministerrådet först enas i frågan. Svenska Jytte Guteland (S) är huvudrapportör för förslaget om en ny klimatlag i EU-parlamentet. Detta innebär att hon är ansvarig för att leda arbetet med att hitta en gemensam parlamentarisk ståndpunkt i frågan om förslaget för en ny klimatlag.

Gutelands förslag

Gutelands förslag till EU-parlamentets gemensamma ståndpunkt om en ny europeisk klimatlag i jämförelse med EU-kommissionens ursprungsförslag är mer ambitiöst. Bland annat vill Guteland öka utsläppsminskningen till 2030 med 65 procent jämfört med 1990 års nivåer. Detta är en ökning med 10 – 15 procent i jämförelse med kommissionens förslag som låg på 50 till 55 procent. Vidare vill hon lägga till ett delmål för utsläppsminskningar till 2040 som ska ligga på 80 till 85 procent i minskade utsläpp. EU-parlamentarikern vill också ändra på kommissionens förslag om att klimatneutralitet år 2050 ska vara ett EU-omfattande mål. Istället vill hon att varje enskilt medlemsland ska nå målet om klimatneutralitet till år 2050. Hon föreslår även att EU inrättar ett oberoende europeiskt klimatråd som ska leverera aktuell och pålitlig klimatforskning. 

EU-kommissionens förslag säger att de var femte år ska kunna granska och vid behov även föreslå nya åtgärder för att nå klimatneutralitetmålet 2050. Detta skulle gälla automatiskt såvida inte en stor majoritet av medlemsländerna i rådet eller EU-parlamentet röstar emot ett nytt förslag. Kommissionens tanke med detta är att göra klimatambitionerna irreversibla i framtiden. Guteland vill istället att detta i sedvanlig ordning ska involvera både EU-parlamentet och ministerrådet. 

Nästa steg

Gutelands förslag kommer nu att skicka till EU-parlamentets miljöutskott med planen att kunna gå till en omröstning i juni.

/Ozan Yücel

Läs mer om förslag här.

06 Maj 2020 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information