Ta din gröna idé från projektidé till verklighet med LIFE-finansiering!

EU-kommissionen har inlett ansökningsperioden för projektförslag inom EU:s klimatprogram LIFE för 2020. Ansökningsreglerna har anpassats till COVID-19, till exempel med förlängd ansökningstid. Årets omgång innefattar mer än 450 miljoner euro till naturskydd, naturvård och projekt som rör klimatåtgärder.

Vilka typer av projekt som finansieras
LIFE finansierar projekt under klimat och naturåtgärders underprogram inom ramen för implementering av EU:s Gröna Giv. De flesta LIFE-projekt är ”traditionella projekt” som kan finansieras av juridiska entiteter registrerade inom EU, såsom offentliga institutioner, företag eller icke-statliga organisationer(NGO:s). Många av de traditionella projekten visar på bra praxis är pilotprojekt, ökar medvetenhet hos allmänheten eller demonstrerar ett genombrott inom naturvård. De tar också emot ansökningar för större ”integrerade projekt” som driver strategiska EU-planer om miljö och klimat och tenderar att ha en regional, multi-regional, nationell eller trans-nationell dimension.

Med tanke på COVID-19
LIFE-samordnarna har tagit flera åtgärder till följd av COVID-19 pandemin, och de har förståelse för att det är knepigare att delta i programmet i år. De har till exempel förlängt ansökningstiderna med en månad, justerat så att privata aktörer inte längre behöver utlysa öppna anbudsinfordringar för kontrakt över 135 000 euro, möjliggjort för projekt att ekonomiskt stötta små lokala initiativ och integrerat en speciell sektion om Start-up-företag i riktlinjerna. De vill även uppmana ansökanden att se över sina projekt och fundera på hur deras projekt eller ett element inom deras projekt kan hjälpa oss under framtida kriser, eller kanske att undvika dem. Arrangörerna tycker att det finns starka länkar mellan naturen och klimatet och hälsa som vi bör utforska.

Ansökan
Genom ansökan för ett traditionellt projekt med klimatfokus behöver ansökan gå in innan oktober 2020. Det inkluderar också projekt inom försök att dämpa klimatförändringar och anpassningsprojekt tillika projekt om klimatförvaltning och informationsinitiativ. För traditionella projekt med fokus på miljö och natur följer en ansökningsprocess i två steg. Kandidaterna får först beskriva sina idéer i en konceptbeskrivning innan juli 2020.

Om konceptet antas så har man tills februari 2021 att lämna in en full projektbeskrivning.
Applikationer för integrerade projekt följer också en två-stegsprocess. En informationsdag kommer att anordnas virtuellt den 30 april, anmäl dig och lär dig mer om LIFE-finansiering!

/ Signe Johansson

Läs mer om finansieringen, här.

Läs mer om ansökan och COVID-19-anpassningen, här.

Anmälan till informationsdag den 30 april, här.

Läs mer om hur du ansöker, här. 

 

20 Apr 2020 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information