Tack Åsa för din insats för norra Sverige vid Östersjösekretariatet CPMR!

Norr- och Västerbottens värdregionskap för Östersjökommissionens sekretariat inom det inflytelserika nätverket i EU för perifera och maritima regioner, CPMR, som löpt under fem år, lider mot sitt slut. Det är därför dags att tacka Åsa Bjering, som varit ansvarig tjänsteperson på plats i Bryssel på North Swedens kontor, för hennes arbetsinsats för norra Sverige i Östersjöregionen. Positivt för framtiden är att även Jämtland Härjedalen nyligen gått med i CPMR varvid norra Sveriges representation förstärks i arbetet med EU:s strategi för Östersjön.

Östersjökommissionens generalsekreterare Åsa Bjering som är anställd av Region Norrbotten och Region Västerbotten för att leda regionernas samarbete i Östersjöfrågor, har under fem och ett halvt år varit stationerad i Bryssel på North Swedens kontor. Åsa anställdes med ett tydligt uppdrag att stärka Östersjöregionernas relationer till EU-institutionerna och få större genomslag på Brysselarenan, samt öppna upp fler möjligheter för samarbete inom exempelvis regional utveckling, innovation, transport och energifrågor runt Östersjön. Då Åsa nu går vidare mot nya utmaningar i Östersundsregionen vill vi på North Sweden tacka för hennes arbetsinsats för norra Sverige.

Östersjösekretariatet och norra Sverige

Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) är en lobbyorganisation för Europas perifera och maritima regioner, bestående av 150 regioner från 28 länder. CPMR:s huvudprioriteringar är maritima frågor, transport och EU:s regionalpolitik. Nätverkets långsiktiga mål är att minska skillnaderna i förutsättningar för regional utveckling mellan europeiska regioner, likaså att EU ska främja en mer balanserad territoriell utveckling.

Östersjökommissionen (BSC), som är en av CPMR:s sex geografiska kommissioner, har tjugo medlemsregioner från fem länder runt Östersjön, varav Norrbotten, Västerbotten och Jämtland Härjedalen är medlemmar. BSC:s prioritet är att samla regionerna i arbetet kring utformandet och genomförandet av EU:s strategi för Östersjön (EUSBSR) som syftar till att möta gemensamma utmaningar som länderna i Östersjöregionen står inför.

North Sweden har ställt några frågor till Åsa om hennes arbete:

Vad har varit den största utmaningen med ditt uppdrag?

- Att jobba med långa tidshorisonter och samtidigt skapa och bibehålla politiskt engagemang i flera olika frågor har varit både givande och utmanande. Jag har hela tiden fokuserat på att lyfta fram nyttan och mervärdet för regionerna med internationellt samarbete. Därtill har det givetvis varit en speciell utmaning att samordna 20 olika regioner med olika intressen och behov. Vilket har krävt att regionerna förstår varandras politiska prioriteringar som ibland skiljer sig.

- Ett roligt exempel på det var på Östersjöstrategins årliga forum som jag ordnade med tyska utrikesministeriet i Berlin år 2017, då vi bland annat hade transportministern från Brandenburg på scenen tillsammans med kommunalrådet från Storuman. Tyska ministern lyfte EU-nyttan med förlängningen av EU:s stomnät för transport till norra Sverige, samtidigt som Västerbottningen argumenterade för investeringar i en tunnel Fehrmenbält för att godset ska kunna nå kontinenten.

- En något klurigare fråga att driva har varit EU:s långtidsbudget, som vi vid flera tillfällen positionerat oss om och kommunicerat att en ambitiös politik också kräver en ambitiös budget. I just det fallet har det varit svårt att vara svensk i Bryssel, då Sveriges restriktiva syn på budgeten skiljer sig avsevärt från andra länders syn.

Vad vill du ge för råd till regionernas fortsatta arbete med Östersjöfrågor och EU-politik?

- Politisk närvaro och politiskt ägarskap med stöd av kompetenta tjänstemän med kunskap i olika sakfrågor är helt avgörande för att regioner ska få genomslag för sina intressen. Men det är också väldigt viktigt att samarbeta med andra och försöka hitta gemensamma nämnare med fler regioner. I norra Sverige verkar det vara en självklarhet att samarbeta med andra. Det är verkligen något att ta vara på.

- Mitt enda råd till regionerna är egentligen att inte växla ner på sitt engagemang. Snart är EU:s nästa programperiod färdigförhandlad och i samma stund påbörjas arbetet med att förbereda vad som händer efter 2027.

- Ju längre man håller på, desto mer inser man att det är människorna som gör skillnad. Mina kollegor och politiker i framförallt Norr- och Västerbotten som stått värd för sekretariatet är helt fantastiska och har verkligen gjort mitt arbete enklare och roligare.

/Julia Hanson & John Kostet

Läs mer om Östersjökommissionen här

Policyområden

Mer information