För-registrering av intresseanmälan öppen till EU:s mission: 100 klimatneutrala städer till 2030

Städer som vill medverka i EU-kommissionens initiativ 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030 kan nu förregistrera sitt intresse. EU:s ambition är att skapa ett nytt och innovativt partnerskap som ska bana väg för klimatomställningen i världen med 100 städer som föregångare. Initiativet är ett av fem så kallade missions inom Horisont Europa som ska mobilisera medel från olika källor för att lösa stora samhällsutmaningar. För städer i norra Sverige är detta en möjlighet att visa på utveckling inom grön och digital innovation där regionen är ledande.

Registreringen för städer som vill medverka i EU-kommissionens initiativ 100 klimatneutrala städer till 2030 är nu öppen. Själva utlysningen för att lämna in ansökan öppnar senare i november, men information för att förbereda sig finns redan nu tillgänglig.  

Idén om 100 klimatneutrala städer grundar sig i möjligheten för EU-kommissionen, medlemsstaterna, regionala och lokala myndigheter, privat sektor och medborgarna att skapa ett samarbete som på ett nytt och innovativt sätt ska inspirera klimatomställningen världen över. Det är ett av fem missions inom ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa, som ska mobilisera insatser och lösa  samhällsutmaningar. Städers ledare uppmuntras av EU-kommissionen att ta djärva och kreativa initiativ för att bana väg för andra städer att följa i samma spår. 

North Sweden jobbar löpande med att framhålla att EU:s insatser för smarta och hållbara städer inte ska begränsas till städer med ett visst innevånarantal då våra regioner har många små kommuner som ligger långt fram inom hållbarhet och digitalisering men som har få invånare. Just detta initiativ har en begränsning och riktar sig till de städer med fler än 50 .000 innevånare vilket möjliggör för de större kommunerna i norra Sverige att delta.  

Det informationsmaterial som redan nu finns att ta del av från EU-kommissionen består dels av en praktisk guide om hur städer kan förbereda sig inför utlysningen och ansökan att delta, dels en kortfattad guide till genomförandet av klimatneutrala städer.  

Registrering öppen inför själva intresseanmälan 

Svar på vanliga frågor finns tillgängliga och kommer att uppdateras allt eftersom nya frågor tillkommer. Som förberedelse kan intresserade städer registrera sig för att förbereda sig inför intresseanmälan. I intresseanmälan ska man redogöra för pågående arbete och planer framöver för att uppnå klimatneutralitet samt nuvarande läge. Länken till frågeformuläret kommer via mejl när intresseanmälan öppnar för de som registrerar sig. Initiativet innebär en möjlighet för städer i norra Sverige att utmärka sig inom klimatneutrala och smarta städer och på så vis ta en strategisk ledande roll i den gröna och digitala omställningen på EU-nivå.  

Läs mer om utlysningen här 

Registrera dig här  

Läs vanliga frågor och svar här 

Den praktiska guiden hittar du här 

/Lisa Berglund  

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Maria Larsson

Mer information