Norra Sverige står starkt i EU:s innovationsliga

Den 21 juli presenterade EU-kommissionen 2021 års version av “Regional Innovation Scoreboard” som jämför EU-regionernas innovationskraft. Norra Sverige ligger kvar på ledande positioner med Mellersta Norrland (Västernorrland och Jämtland Härjedalen) som ”Strong Innovator -” och Övre Norrland (Norrbotten och Västerbotten) som “Strong Innovator +”, vilket utgör den näst högsta nivån i jämförelsen. Därmed behåller regionerna sina positioner från föregående år, men stärker sig också på flera av de mätpunkter som ingår i mätningens index.

Rapporten listar regionernas kapacitet i fyra kategorier, från Emerging innovators till Moderate Innovators, Strong innovators och Innovation Leader som utgör den högsta nivån. Inom varje kategori indikeras även grupper för medel, ”+” och ”-” vilket ger totalt 12 grupper. Norra Sveriges regioner placerar sig i den 8:e respektive den 9:e gruppen och i Sverige är det bara storstadsregionerna som listas högre upp i skalan.   

Övre Norrland listas särskilt högt i indikatorerna för ”Lifelong learning”, ”International scientific co-publications,  ”Above average digital skills”, ”R&D expenditures public sector” och “Public-private co-publications”. Mellersta Norrland sticker ut som högpresterande i indikatorerna ”Lifelong learning”,” Above average digial skills”, ”Employed ICT specialists” och ”Employment innovative enterprises. Däremot är regionerna enligt listingen svagare på indikatorerna för  ”Design applications”,” Trademark applications”,” R&D expenditures public sector” och ” R&D expenditures business sector”.  

Nytt för årets upplaga är att industrins gröna omställning även ingår i indexet genom att mäta industrins utsläpp via ”Air emissions by fine particulates”. I denna indikator placerar sig norra Sverige i Europas absoluta toppskikt, med mellersta Norrland på första plats och övre Norrland på andra plats följt av Åland, Nordnorge och norra Mellansverige.  

I en jämförelse mellan medlemsländerna placerar sig Sverige på första plats följt av Finland, Danmark och Belgien som sticker ifrån och visar resultat som ligger väl över EU:s medelvärde. Även detta är en position som ligger stabil från tidigare år.  

Resultaten är en sammanställning av en rad indikatorer som ämnar fånga in prestationer inom förutsättningar, investeringar, innovationsverksamhet och påverkan. Jämförelsen har presenterats årligen sedan 2011 och inkluderar vartannat år en mätning nedbruten på regional nivå jämte den nationella jämförelsen.  

I årets version har jämförelsen utökats med indikatorer som exempelvis räknar in: individer som har digitala färdigheter över medel, anställda IKT-specialister (Information och kommunikationsteknologi) samt industrins luftutsläpp vilket speglar EU:s ökade fokus på digitalisering och den gröna omställningen.  

Läs rapporten här. 

Läs rapporten för Sveriges Regioner här.  

/Niklas Johansson 

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information