EU har tagit fram en ny handlingsplan om militär rörlighet

Den 10 november presenterade EU-kommissionen och EU:s utrikeschef Josep Borell en ny handlingsplan om militär rörlighet. Handlingsplanen har tagits fram som ett resultat av det försämrade säkerhetsläget i Europa efter Rysslands invasion av Ukraina, och har som syfte att stärka EU:s försvarsförmåga och skyddet av medborgare och infrastruktur.

Den nya handlingsplanen för militär rörlighet ska förbättra Europas försvarsmakters förmåga att bättre, snabbare och i tillräcklig omfattning hantera kriser vid EU:s yttre gräns och i närområdet. Transport av militär personal och utrustning är centrala aspekter för att bygga upp denna krishanteringskapacitet. En annan målsättning är en mer sammanlänkad och skyddad infrastruktur. 

Handlingsplanen för militär rörlighet omfattar ett antal sammanlänkade områden: 

  • Hitta eventuella luckor i infrastrukturen som ett första steg för framtida förbättringar och integrera krav på bränsleförsörjningskedjan 
  • Digitalisering av administrativa processer som till exempel system för militär rörlighet 
  • Förbättra transportinfrastrukturens skydd mot cyberattacker och andra hybridhot 
  • Förbättra tillgången till strategiska transportresurser och maximera synergieffekter med den civila sektorn för att stärka den militära rörligheten 
  • Öka transportsystemens energieffektivitet och klimatresiliens 
  • Förstärka samarbetet med Nato och strategiska partners samt främjande av dialog med regionala partners och utvidgningsländer 

För att förbättra nätverket för militär rörlighet inom unionen kommer EU-kommissionen att stödja handlingsplanen med finansieringsinstrumenten Fonden för ett sammanlänkat Europa och Europeiska försvarsfonden 

Bakgrund 

Handlingsplanen bygger vidare på den första handlingsplanen från 2018, och gäller för perioden 2022–2026. Bakgrunden till framtagandet av en ny handlingsplan är den s.k. strategiska kompassen som antogs i våras av Ministerrådet efter Rysslands invasion av Ukraina. I den strategiska kompassen framhölls bland annat nödvändigheten av att öka medlemsländernas militära rörlighet inom och utanför EU. 

Läs mer om handlingsplanen för militär rörlighet här. 

Läs hela handlingsplanen för militär rörlighet här.

Läs mer om den strategiska kompassen här. 

/Emil Olofsson

 

07 Dec 2022 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information