Ny forsknings- och innovationsagenda för den svenska gruvindustrin

Den svenska gruv-, mineral- och metallproducerande industrin stärker sin roll som EU:s ledande hållbara mineral- och gruvindustri genom att lansera en strategisk forsknings- och innovationsagenda. Initiativet ska bidra till att stärka EU:s självförsörjning av mineraler efter den ryska invasionen av Ukraina.

Den ryska invasionen av Ukraina har lett till sanktioner mot ryska industriprodukter, det gör att EU måste leta efter resurser inom sina egna gränser som kan hjälpa till att minska beroendet av Ryssland. De svenska gruvorna kan bidra till EU:s självförsörjning av kritiska metaller. Sverige är en ledande producent av järn, koppar och zink inom EU samt ledande inom hållbar produktion av ovanliga jordartsmetaller, fosfor och batterimaterialer som grafit. För att minska EU:s sårbarhet mot tillfälliga stopp och störningar i det internationella godsflödet har den svenska gruvindustrin lanserat en ny forskning och innovationsagenda för att hjälpa till att öka EU:s självförsörjning och hållbar gruvbrytning av mineraler och metaller.  

Åtta prioriterade områden  

Gruvbolagen i Sverige har en möjlighet att bidra till klimatomställningen och säkra en hållbar tillgång på mineraler och metaller, genom att bryta mineraler och metaller på ett säkert sätt men också genom att minska sina egna klimatavtryck. För att göra detta måste dock metoderna för hur nya fyndigheter identifieras, undersöks och utvinns utvecklas samtidigt som en mycket större andel av de producerade mineralerna och metallerna behöver återanvändas. De åtta prioriterade områdena i agendan är därför:  

  • Utforskning och resurskarakterisering  
  • Brytning 
  • Mineralbearbetning 
  • Metallurgi och återvinning 
  • Miljöprestanda 
  • Attraktiva arbetsplatser 
  • Gruvdrift och samhälle 
  • Jämställdhet och mångfald  

Inom de olika områden är utveckling och förbättring av befintliga tekniker och metoder prioriterade för att effektivisera gruvbrytning men också för att åstadkomma mindre miljöpåverkan och bidra till den gröna omställningen.  

Läs mer om forskning och innovationsagendan för den svenska gruvindustrin här 

/Emilia Zetterlund 

08 Jun 2022 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information